Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

De modernisering van het secundair onderwijs

Via een gemoderniseerd SO spelen scholen via tal van maatregelen in op een aantal uitdagingen die zich in grote lijnen situeren op volgende terreinen: 

  • omgaan met schoolmoeheid/spijbelproblematiek

  • het inplanten van een behoeftedekkend studieaanbod

  • de actualisering van het curriculum

  • de optimalisering van onderwijsloopbanen

  • gelijke onderwijskansen

  • onderwijskwaliteit. 

Op 1 september 2021 werden de nieuwe structuur en organisatie van de tweede graad van het secundair onderwijs van kracht. De matrix met nieuwe studierichtingen en bijbehorende onderwijsdoelen worden progressief verder ingevoerd. Ook andere maatregelen krijgen verder vorm, zoals van flexibele leertrajecten, CLIL, de uitbouw van duaal leren, leerlingenbegeleiding… of zijn in voorbereiding, zoals gestandaardiseerde toetsen in het SO. 

Of toch niet helemaal? Op 16 juni 2022 vernietigde het Grondwettelijk Hof het decreet met de eindtermen voor de tweede en derde graad. Ze motiveren hun beslissing met de vaststelling dat de eindtermen te gedetailleerd zijn. We onderzoeken nog volop de impact van het arrest en doen er alles aan om de planlast op school te beperken. Op onze pagina over de eindtermen houden we je steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

In de pers en onze eigen nieuwsberichten vallen intussen heel wat termen die te maken hebben met de modernisering. Wat zijn eindtermen nu precies? Wat is de matrix SO? Wat is een finaliteit, een sleutelcompetentie, een leerplan? Met onze nieuwe Veelgestelde vragen lees je je snel weer in

Staat jouw vraag er niet tussen? Mail dan naar pbd@g-o.be

Nieuws