Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

De modernisering van het secundair onderwijs


Via een gemoderniseerd SO spelen scholen via tal van maatregelen in op een aantal uitdagingen die zich in grote lijnen situeren op volgende terreinen:

  • omgaan met schoolmoeheid/spijbelproblematiek,
  • het inplanten van een behoeftedekkend studieaanbod, 
  • de actualisering van het curriculum,
  • de optimalisering van onderwijsloopbanen,
  • gelijke onderwijskansen,
  • onderwijskwaliteit.

Per 1 september 2021 worden de nieuwe structuur en organisatie van de tweede graad van het secundair onderwijs van kracht. De matrix met nieuwe studierichtingen en bijbehorende nieuwe doelen worden progressief ingevoerd in het eerste leerjaar van de tweede graad. Ook andere maatregelen krijgen verder vorm, zoals van flexibele leertrajecten, CLIL, de uitbouw van duaal leren, leerlingenbegeleiding… of zijn in voorbereiding, zoals gestandaardiseerde toetsen in het SO.

Zijn er vragen of onduidelijkheden? Je kan steeds terecht bij je SPOC.

Nieuws