Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Methodescholen

Pagina delen

Vormingen

Als onderwijsprofessional in het methodeonderwijs bieden we jou een aantal vormingen die zeer nauw aansluiten bij methodeonderwijs.

Ontdek ook onze vormingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zoals cognitief sterk functionerende leerlingen, of met noden op vlak van specifieke begeleiding, zoals autisme, CVI of STOS, in het thema leerlingenbegeleiding.

 

Professionele leergemeenschappen

We zetten vanuit het methodeonderwijs in op Vlaanderenbrede professionele leergemeenschappen (PLG). Dat zijn momenten van verbinding en ondersteuning. Deze bijeenkomsten worden gefaciliteerd door de begeleiders methodeonderwijs.

Deze momenten zijn gratis, maar om organisatorische redenen vragen we wel om in te schrijven.

Voor schoolleiders

Voor de schoolleider en een kartrekker uit het team:  

 

Helpdesk

We voorzien een helpdeskreeks voor startende leraren in de drie grootste strekkingen binnen het GO! Methodeonderwijs.

Inschrijven is gratis, maar wel verplicht.

 

Materialenbank

De materialenbank op de GO! Navigator op Smartschool bevat een schat aan specifieke informatie voor methodeonderwijs waar je meteen mee aan de slag kan.

Je vindt deze informatie hier terug onder de tegel 'Basisonderwijs'. Hier klik je door op 'Methodeonderwijs' en vind je de informatie per methode terug.

 

Verandertraject: Methode

In het verandertraject Methode ondersteunen we het beleidsteam om te werken aan de kwaliteit van hun freinet-, leef- of daltonschool, om een visie te creëren die inzet op samen leren en samenleven, zelfgestuurd, coöperatief, onderzoekend en ontwerpend leren vanuit beleving, verwondering en interesse.

We zetten in op het waardengedreven leiderschap waarbij de schoolleiding een gedragen schooleigen freinet-, leefschool of dalton visie ontwikkelt en implementeert met het schoolteam.

We zetten in op het onderwijskundig leiderschap waarbij de schoolleiding het leren van de lerende voorop stelt, met het schoolteam in dialoog gaat over de onderwijskundige vernieuwingen en hen kritisch laat reflecteren om hun werking bij te sturen.

We zetten in op breed leiderschap waarbij de schoolleiding draagvlak creëert en aan het werk gaat met het team. Daarbij activeren ze verantwoordelijkheid en initiatief nemen, en spelen in op de competenties van het team.

We helpen de schoolleiding keuzes te maken, tussentijds te evalueren en overzicht te houden over het veranderingsproces, en de focus en de rust te bewaken om zo de verandering waar te kunnen maken.

Doelen

 • Het schoolteam kent de visie en kan de schooleigen visie (dalton, leefschool, freinet) actualiseren en expliciteren.
 • Het schoolteam kan de visie vertalen naar gedragen afspraken over het samen leren en samenleven.
 • Het schoolteam kan de visie vertalen naar gedragen afspraken over een schoolorganisatie die sterk inzet op zelfregulerende vaardigheden bij leerlingen.
 • Het schoolteam kan de visie vertalen naar gedragen afspraken over een schoolorganisatie die aan leerlingen kansen biedt tot coöperatief, onderzoekend en ontwerpend leren vanuit beleving, interesses en talenten.
 • Het beleidsteam van de school faciliteert de implementatie van afspraken, borgt ze in het schoolwerkplan en monitort de kwaliteit van de uitvoering.

Opbouw

 1. Intake: een veranderstrategie (vanuit visie, samen leren samenleven, zelfgestuurd leren of vanuit beleving van de kinderen) en een selectie van doelen, prioriteiten en effecten
 2. Uitrol van het traject in acht dagdelen
 3. Evalueren en borgen van de effecten

Optioneel kunnen er in jaar na het verandertraject drie bijkomende dagdelen worden uitgetrokken voor de opvolging van kwaliteitszorg.


Tijdens het verandertraject worden de materialen uit de PBD-GO! Materialenbank ingezet.

Effecten

 • De specifieke schoolvisie (dalton, leefschool, freinet) is duidelijk herkenbaar in de aanpak m.b.t. samen leren en samenleven.

 • De specifieke schoolvisie (dalton, leefschool, freinet) is duidelijk herkenbaar in het werken aan zelfregulerende vaardigheden.

 • De specifieke schoolvisie (dalton, leefschool, freinet) is duidelijk herkenbaar in de aanpak van coöperatief, onderzoekend en ontwerpend leren vanuit beleving, verwondering en interesse.

 • De visie wordt geconcretiseerd in de klas- en schoolwerking en de afspraken worden vastgelegd in het schoolwerkplan, een dynamisch en levend instrument. Het schoolteam evalueert regelmatig in welke mate de visie wordt bereikt.

 • De onderwijskwaliteit wordt PCDA-gewijs gemonitord en zo nodig aangescherpt door het beleidsteam.

 

We plannen de trajecten in via de jaarlijkse begeleidingsovereenkomst tussen PBD-GO! en je scholengroep.

Meer PBD-GO! ondersteuning

Ontdek hoe PBD-GO! jou kan ondersteunen via de Materialenbank en Helpdesk.

Materialenbank en Helpdesk

Heb je een vraag?

Pedagogische begeleidingsdienst - 02 790 96 10

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.