Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leersteun

In het Decreet Leersteun staat dat er maximaal tegemoet moet gekomen worden aan het recht op leren en ontwikkelen, ook voor de leerling met specifieke onderwijsbehoeften.

Een ondersteuningstraject van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften is een kruispunt van samenwerking tussen verschillende (schoolinterne én schoolexterne) partners en van verschillende ondersteuningsniveaus (leerling, leraar en school). In het belang van de leerling delen alle partners best eenzelfde referentie of 'taal' bij het vormgeven en implementeren van die ondersteuning tot op de klasvloer. 

Het Referentiekader voor ondersteuningsteams (RO) biedt houvast en stimuleert de samenwerking en de dialoog tussen de leerling met specifieke onderwijsbehoeften, de ondersteuner, de leraar, de ouders, het schoolteam, de pedagogisch begeleider, de CLB-medewerker, de onderwijsinspectie… Elke partner kan het referentiekader gebruiken voor zijn kwaliteitsontwikkeling en voor de structurele versterking van de ondersteuning op zowel het niveau van de leerling en de leraar als van het schoolteam.

PBD-GO! wil naast de integrale aanpak van leerlingenbegeleiding binnen de scholengroepen, ook een aanbod bieden voor coördinatoren van ondersteuningsteams met het Referentiekader voor ondersteuningsteams (RO) als rode draad. 

Leersteun begint in de klas. PBD-GO! biedt een aantal kortlopende vormingen voor alle leraren, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders,….


Jouw contactpersoon

Pedagogische begeleidingsdienst

Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel