Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Ondersteuning na doorlichting

Advies gunstig of ongunstig

Iedere school, centrum of academie wordt vroeg of laat doorgelicht door de onderwijsinspectie. Het doorlichtingsteam formuleert een advies over de verdere erkenning van de instelling. Er zijn twee adviezen mogelijk, die allebei twee varianten hebben.

 • Gunstig advies: de instelling behoudt haar erkenning:
  • Gunstig zonder meer
  • Gunstig met de verplichting om te werken aan de tekorten
 • Ongunstig advies: de instelling verliest haar erkenning:
  • Ongunstig met de mogelijkheid om de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten mits externe begeleiding
  • Ongunstig zonder de mogelijkheid om de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten

Na een doorlichting kan iedere school, centrum of academie van het GO! een beroep doen op de PBD-GO! en de GPD voor ondersteuning. We geven prioriteit aan het opvolgen van de ongunstige adviezen.

Procedure aanvraag ondersteuning

Hoe de ondersteuning aangevraagd kan worden, hangt af van het advies.

 • Ondersteuning bij een gunstig advies (al dan niet met verplicht weg te werken tekorten):
  • Voor ondersteuning van de onderwijsaspecten (leergebieden, vakken, kwaliteitszorg …), eventueel in combinatie met tekorten voor bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne, kan de directie een ondersteuningsvraag indienen via haar Single Point of Contact (SPOC). De ondersteuningsvraag zal opgenomen worden in de begeleidingsovereenkomst die opgemaakt is tussen de scholengroep en de PBD-GO!.
  • Heeft de instelling enkel tekorten voor bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne en wenst zij hiervoor ondersteuning, dan kan de directie een ondersteuningsvraag indienen bij de coördinator van de Gemeenschappelijke preventiedienst (guy.linten@g-o.be).

 • Ondersteuning bij een ongunstig advies met de mogelijkheid om de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten mits externe begeleiding: procedure voor tekorten m.b.t. de onderwijsaspecten, eventueel in combinatie met tekorten voor bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne:
  • De directie bezorgt via de SPOC een formele ondersteuningsvraag aan de adviseur-coördinator van de PBD-GO!. (Zie document hieronder.)
  • De directie bezorgt daarna een engagementsverklaring aan de inspectie. (Zie document hieronder.)
  • De directie vult samen met de scholengroep en de PBD-GO! (en eventueel de preventieadviseur van de scholengroep) de overeenkomst opvolging doorlichting in en bezorgt het invulde document aan de PBD-GO!. (Zie document hieronder.)
  • De directie stelt samen met de andere betrokkenen een schoolontwikkelingsplan op.
  • De ondersteuningsvraag zal ook opgenomen worden in de begeleidingsovereenkomst die opgemaakt is tussen de scholengroep en de PBD-GO!.

 • Ondersteuning bij een ongunstig advies met de mogelijkheid om de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten mits externe begeleiding: procedure indien enkel tekorten voor bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne:
  • De directie bezorgt een formele ondersteuningsvraag aan coördinator van de Gemeenschappelijke preventiedienst (GPD) (guy.linten@g-o.be).
  • De directie bezorgt een engagementsverklaring aan de inspectie.

 • Ondersteuning bij een ongunstig advies zonder de mogelijkheid om de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten:
  • De directie kan binnen de 30 kalenderdagen na verzendingsdatum van het doorlichtingsverslag in beroep gaan tegen dit advies.
  • Voor tekorten m.b.t. de onderwijsaspecten kan de directie via de SPOC ondersteuning vragen aan de PBD-GO! om een korte-termijn-actieplan op te stellen.
  • Voor tekorten m.b.t. bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne kan ondersteuning gevraagd worden bij de coördinator van de Gemeenschappelijke preventiedienst (guy.linten@g-o.be).

Voor meer informatie kun je terecht bij de Single Point of Contact van jouw scholengroep.