Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Inschrijvingsvoorwaarden opleiding en vorming

Pagina delen

 1. Contactgegevens: 
  Adres: 
  Huis van het GO! 
  Willebroekkaai 36 
  1000 Brussel 
  Telefoon: 02 790 96 96 (algemeen nummer) 
  E-mail: professionalisering@g-o.be

 2. Annuleringsvoorwaarden deelnemer 
  Om een inschrijving te annuleren moet je de PBD-GO! per mail verwittigen ten minste 7 kalenderdagen voor de aanvang van de nascholing.  Na die datum rekenen we voor betalende nascholingen 100% van de deelnameprijs aan als annuleringskost, tenzij je een geval van overmacht (ziekte, persoonlijke omstandigheden ... = gewettigde afwezigheid in je instelling) telefonisch én per mail meldt vóór de aanvang van de cursus. 
  Je kan de annuleringskosten vermijden door een collega uit jouw school of instelling te laten deelnemen in jouw plaats. 
  Ook voor gratis vormingen vragen we om tijdig te verwittigen als je niet kan deelnemen. 

 3. Bevestigingsmail en uitnodiging 
  Onmiddellijk na inschrijving voor een individuele nascholing, infosessie of netwerksessie, krijg je een bevestiging dat de inschrijving goed ontvangen is, hierin wordt verwezen naar de inschrijvingsvoorwaarden. 
  Wie op de wachtlijst terechtkomt, krijgt daarover een e-mail. 
  Ten minste 7 kalenderdagen voor de start van de cursus ontvang je nog een uitnodiging per e-mail. 

 4. Bewijs van deelname 
  Na een nascholing, infosessie of netwerksessie ontvang je een aanwezigheidsattest, of het wordt je achteraf opgestuurd. Wanneer je bepaalde onderdelen van de professionaliseringsactiviteit niet hebt bijgewoond, wordt dit op je attest vermeld. 
  Na een opleiding voor een selectie- of bevorderingsambt kun je een vormingsattest behalen. Dat attest is decretaal vereist om te worden aangesteld in één van deze ambten. De opleiding bij de PBD-GO! geeft je echter een unieke kans een bijkomend jaar jobtraining te volgen. Een extra troef van goudwaarde. 

 5. Facturatie 
  Voor betalende nascholingen ontvang je na de nascholing een factuur, ofwel in je instelling ofwel op je persoonlijk adres. Pas dan moet je betalen. Dus in de regel betaal je niets vóór de nascholing tenzij dat anders aangegeven wordt. 

 6. Annulering door de organisator 
  PBD-GO! kan zich door omstandigheden genoodzaakt zien vormingen of opleidingen te annuleren. We verwittigen deelnemers hier altijd zo snel mogelijk over. 

Heb je een vraag?

PBD-GO! Opleiding en vorming - 02 790 96 96

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.