Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

De rol van PBD-GO!

Pagina delen

Onze opdracht

De rol die de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! (PBD-GO!) opneemt in het realiseren van het pedagogisch project (PPGO!) en onze poolstervisie wordt door de overheid duidelijk afgebakend. 

Naast leerplanontwikkeling ondersteunt PBD-GO! onderwijsinstellingen in het versterken van kwaliteitsvol onderwijs door het realiseren van volgende doelstellingen:

 • het concretiseren van het pedagogisch project van het GO! (PPGO!);
 • het ontwikkelen van een visie op kwaliteit en het implementeren van een kwaliteitszorgsysteem;
 • het versterken van het beleidsvoerend vermogen;
 • het opvolgen van doorlichtingen van de onderwijsinspectie;
 • het implementeren van onderwijsinnovatie;
 • het uitwerken van een professionaliseringsbeleid en het voeren van een nascholingsbeleid.

Daarnaast ontwikkelt PBD-GO! een visie op onderwijskwaliteit en formuleren we op basis van die visie, samen met de andere centrale diensten van het GO!, standpunten en brengen we publicaties uit.

Ondersteunen is samenwerken

Uit onze poolstervisie, onze missie, het PPGO! en onze decretale opdrachten vloeit één centraal engagement: het GO! streeft kwaliteitsvol onderwijs na voor elke lerende en PBD-GO! ondersteunt de onderwijsinstellingen daarin. Samen met de Onderwijsinspectie, die optreedt als onafhankelijk toezichtorgaan, vormen we een kwaliteitsdriehoek die garandeert dat we ons engagement waarmaken. De onderwijsinstellingen en -besturen behouden daarin hun autonomie, maar zijn ook de eindverantwoordelijke voor de onderwijskwaliteit die ze bieden.

Blauwe driehoek van onze onderwijskwaliteit

We willen ook de scholengroepen betrekken bij de ondersteuning van hun scholen. In nauwe afstemming met de PBD-GO! SPOC vormen ze een hefboom in het realiseren van onze klantnabijheid. Sommige scholengroepen staan heel sterk in het uitbouwen van kwaliteitszorg op lokaal niveau. We willen hen in deze sterkte erkennen en bekijken hoe we kunnen samenwerken in opleidingen en het tot stand brengen van schooloverstijgende professionele leergemeenschappen. De complementariteit op vlak van de aanvangsbegeleiding van startende leraren binnen bepaalde scholengroepen is daar een mooi voorbeeld van. 

Heb je een vraag?

Pedagogische begeleidingsdienst - 02 790 96 10

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.