Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Beleid, kwaliteitsontwikkeling en leiderschap

Beleid staat ten dienste van ons kernproces, het leren van de lerende, en vormt als het ware de mantel van het R-OK. Onderwijskundig beleid is daarbij cruciaal omdat het vorm geeft aan het leerproces. De overige beleidsdomeinen zijn ondersteunend. Scholen zetten daarbij ook systemen op om hun onderwijskwaliteit te monitoren, te borgen en waar nodig bij te sturen.

De schoolleider speelt een doorslaggevende rol en heeft de taak om het leren binnen de school te ondersteunen en te ontwikkelen. Maar beleid is nooit het werk van één persoon alleen. Vanuit gedeeld leiderschap nemen teamleden mee hun verantwoordelijkheid op voor de kwaliteit van het onderwijs in heel de school.

Hieronder vind je een overzicht van onze ondersteuning.

PLGFlexibele schoolorganisatieModernisering SOGedeeld leiderschapOnderzoekend leidinggeven

Opleiding en vorming

“De GO! professionals werken in complementaire, multidisciplinaire teams en vullen vanuit een gedeeld leiderschap hun opdracht wendbaar in.” Een ambitie binnen het strategisch plan GO! 2030 waarbij we gaan voor minder hiërarchie en meer geschakeld en gelijkgericht handelen. We voorzien daarom aanvullende professionalisering rond thema’s zoals inclusieve besluitvorming en een uitgebreide opleiding Coachen doelbewust inzetten. We versterken ook ons aanbod voor het mesoniveau met opleidingen voor pedagogisch medewerkers en pedagogisch ICT-coördinatoren.

opleiding_coachen.pngopleiding_pedagogisch_medewerkers.pngopleiding_ICT-co.pngBekijk het volledige aanbod

Opleidingen voor selectie- en bevorderingsambten

Het GO! biedt ook opleidingen aan die toelating geven tot een aantal leidinggevende ambten. In het schooljaar 2022-2023 bieden we de volgende opleidingen aan:
  • Opleiding (adjunct-)directeur en coördinator CLB
  • Opleiding technisch adviseur(-coördinator)
  • Opleiding internaatbeheerder en hoofdopvoeder

Je leest er meer over op onze pagina over de opleidingen voor selectie- en bevorderingsambten.

Materialenbank en helpdesk

De overkoepelende materialenbank voor beleidsteams biedt handvatten om het schoolbeleid, met een focus op onderwijskundig leiderschap, verder uit te bouwen met effect tot op de werkvloer. We gaan aan de slag met de rubrieken kwaliteitsontwikkeling en beleid van het R-OK.

We doen dat vanuit een kijk op organisatieontwikkeling en bouwen de materialenbank op volgens de verschillende onderdelen van de tempel van integrale organisatieontwikkeling. Bij elk onderdeel horen fiches die het antwoord formuleren op een vraag die beleidsteams zich kunnen stellen. Die vraag wordt telkens beantwoord via het aanreiken van reflectievragen, stappenplannen of andere materialen.

Binnen elke fiche nemen we een aantal basisprincipes mee van Gepersonaliseerd samen leren, school als concept en onze visie op de onderwijsprofessional. R-OK en R-OK-wijs blijven het referentiekader om na te gaan wat kwaliteit in onderwijs betekent. We doen dat steeds met een onderzoekende houding en datagedreven reflectie.

Tijdens de PBD-GO! Helpdesk Live sessies nemen we je mee doorheen de materialenbank en is er ruimte om op vragen in te gaan.

Helpdesk Live voor leidinggevendenPBD-GO! Materialenbank

Op de hoogte blijven?

GO! pro nieuwsbrief