Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Opleidingen selectie- en bevorderingsambten

Pagina delen

Voor een toelating tot de proeftijd of een vaste benoeming in een selectie- of bevorderingsambt is decretaal een vormingsattest vereist.

Het GO! neemt daarom toekomstige en/of startende leidinggevenden mee in een professioneel continuüm voor leidinggevenden.

 

Professioneel Continuüm GO!

 

Fase twee van dit continuüm, de opleiding, wordt door de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! op regelmatige basis aangeboden en leidt tot dat vormingsattest.

 

In het schooljaar 2024 – 2025 wordt een opleiding voor de volgende ambten ingericht:

 1. Een opleiding tot directeur, adjunct-directeur (buitengewoon) basisonderwijs, (buitengewoon) secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs, centrum voor leerlingenbegeleiding of leersteuncentrum;
 2. Een opleiding tot coördinator centrum voor leerlingenbegeleiding of coördinator leersteuncentrum (wordt niet afzonderlijk ingericht, geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen via de opleiding (adjunct-)directeur);
 3. Een opleiding tot technisch adviseur of technisch adviseur coördinator;
 4. Een opleiding tot directeur onderwijsinternaat;
 5. Een opleiding tot coördinator van een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs (wordt niet afzonderlijk ingericht, geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen via de opleiding (adjunct-)directeur);
 6. Een opleiding voor het behalen van het vormingsattest voor het ambt van pedagogisch adviseur.

 

Kandideren voor één van deze opleidingen kan op twee manieren:

 

Heb je nu al vragen over deze GO! opleidingen voor selectie- en bevorderingsambten? Neem dan contact op met:

Heb je een vraag?

Kristel Vandermolen - 0496 75 42 17

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.