Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Onderwijsinternaten

​Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap heeft 29 onderwijsinternaten.

Onze onderwijsinternaten zorgen voor een kwaliteitsvol verblijf voor en begeleiding van internen, gericht op hun ontwikkeling en het realiseren van hun schoolloopbaan.

Ze hebben een maatschappelijke rol te vervullen:

 • De pedagogische functie bestaat uit (studie)begeleiding, persoonlijkheidsvorming en zinvolle vrijetijdsbesteding, zodat de internaten een verlengstuk vormen van de school;
 • De thuisvervangende functie maakt dat het internaat een "thuis" wordt.
 • De democratiseringsfunctie zorgt ervoor dat kinderen en jongeren met minder kansen toch een geschikte studierichting of studieniveau kunnen volgen in optimale pedagogische omstandigheden.
 • De sociaalpreventieve functie wordt vervuld door ook aandacht te hebben voor kinderen en jongeren met psychosociale en/of medische problemen.

De onderwijsinternaten van het GO! verdedigen de volgende waarden:

 • Kwaliteit: een zo hoog mogelijk welbevinden nastreven
 • Innovatie en creativiteit: openstaan voor verbetering en vernieuwing
 • Diversiteit respecteren: een rol vervullen in de multiculturele en pluriforme samenleving
 • Betrokkenheid: iedereen die met de internaatwerking te maken heeft, paricipeert
 • Openheid en verdraagzaamheid nastreven: op alle mogelijke terreinen zoals eigenheid, ras, morele, culturele, filosofische opvattingen
 • Oog voor maatschappelijke werkelijkheid: internen voorbereiden op deelname aan de democratische samenleving
 • Totale persoon: persoonlijkheid en zelfstandigheid ontwikkelen.

Deze GO!-onderwijsinternaten zijn allen autonoom en ressorteren onder de verschillende GO!-scholengroepen.
Onderwijsinternaten nemen internen op uit verschillende scholen. Schoolgaande kinderen kunnen gebruik maken van een internaat gewoon onderwijs voor opvang tijdens de schooldagen. Onderwijsinternaten kunnen ook ruimer opengesteld zijn.

 


Jouw contactpersoon

Liesbeth Hendrix

beleidsmedewerker, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel