Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Deeltijds kunstonderwijs

LOGO DKO.png


Gelijke onderwijskansen en maximalisatie van talenten vormen de kern van het PPGO!. Dit staat voor het GO! voorop, ook in het deeltijds kunstonderwijs.

Het onderwijs vormt kinderen, jongeren en volwassenen opdat ze sterk genoeg zouden zijn om volwaardig te participeren aan de maatschappij. Het deeltijds kunstonderwijs is hierin niet anders. Het deeltijds kunstonderwijs draagt bij tot de maatschappelijke participatie (vervolgonderwijs, amateurkunstenaar, creatief beroep, …), de persoonlijke ontplooiing en een leven lang en levensbreed leren van elke lerende. Terzelfder tijd onderscheidt het deeltijds kunstonderwijs zich ook van andere onderwijsvormen in die zin dat het namelijk werkt met en vanuit kunst. Het deeltijds kunstonderwijs start een artistiek leerproces op met elke leerling. De ontwikkeling van artistieke competenties staat voorop. Academies leiden leerlingen op tot kunstbeoefenaars die kunnen vertrouwen op hun artistiek vakmanschap, creativiteit en verbeeldingskracht. De finaliteit van het DKO is voor het GO! drieledig: een uitstroomfinaliteit naar de kunstbeoefening in de vrije tijd, een uitstroomfinaliteit naar de arbeidsmarkt en een doorstroomfinaliteit naar het hoger kunstonderwijs.

Vandaag bepaalt de socio-economische en socioculturele status van leerlingen sterk hun kans om te participeren aan het deeltijds kunstonderwijs.  Voor het GO! moet het deeltijds kunstonderwijs tot doel hebben een competentie-ontwikkelend en competentiegericht onderwijs op maat van de leerling te realiseren, nieuwe doelgroepen te bereiken en de participatiegraad te verhogen. Dat laatste betekent niet noodzakelijk dat de globale leerlingencijfers sterker moeten stijgen. Niet alle jongeren en volwassenen moeten DKO volgen, maar iedereen moet ervoor kunnen kiezen. Het participatiebeleid moet dus op de eerste plaats inzetten op gelijke participatiekansen voor alle leerlingen.

 

 

Jouw contactpersoon

Daisy Denolf

teamcoördinator, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel