Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Scholengroep

​De taak van de scholengroep rond gezondheid op school

Het is aangewezen dat scholen op grotere schaal structureel samenwerken rond gezondheid, vanuit hun opdracht inzake het algemeen pedagogisch beleid. In het kader van het gezondheidsbeleid werkt men al vaak met een 'scholengroep ankerpersoon gezondheid' als aanspreekpunt, motivator en informatieverstrekker. Binnen zo'n samenwerking gaat men na wat men best horizontaal (op niveau van de SGR) organiseert, en wat net verticaal (binnen de pedagogische eenheid van de school) georganiseerd blijft. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de eigenheid van de individuele school, met eigen accenten en beleid, verzekerd blijft. Enkele voordelen van deze grotere samenwerkingsverbanden zijn:

  • Grotere bestuurskracht

Door een beleid op ruimere schaal te voeren, waarbinnen individuele scholen voldoende herkenbaar blijven, krijgt de school en haar ontwikkeling, meer mogelijkheden. De directies kunnen beter ondersteund worden door een sterkere, lokale ondersteuningsstructuur. Dit stelt de school meer in staat om effectieve antwoorden te bieden op vragen en problemen uit de lokale context.

  • Efficiëntiewinst

De SGR kan bv. een gemeenschappelijke visie ontwikkelen en gerichte ondersteunende activiteiten organiseren zoals professionalisering. Hierdoor kunnen personeelsleden zich makkelijker specialiseren in bepaalde thema's en kan er verticaal (op niveau van de school) meer ruimte komen.

  • Scholengroepidentiteit

De visie en de standpunten i.v.m. gezondheid kunnen in de verschillende scholen van de SGR gehanteerd worden. Dit maakt afstemming makkelijker, wat bijvoorbeeld de overgang tussen basisonderwijs en secundair onderwijs vlotter kan laten verlopen.

De preventieadviseur van de scholengroep is deskundig in de regelgeving en advisering met betrekking tot de organisatie van het welzijnsbeleid, de veiligheid van de leer- en werkomgeving, gezondheid en hygiëne op school.

 

Jouw contactpersoon

Dean Hellebuyck

pedagogisch medewerker, Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel