Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Scholengroep

​De taak van de scholengroep rond gezondheid op school

Het is aangewezen dat scholen op grotere schaal structureel samenwerken rond gezondheid, vanuit hun opdracht inzake het algemeen pedagogisch beleid. In het kader van het gezondheidsbeleid werkt men al vaak met een 'scholengroep ankerpersoon gezondheid' als aanspreekpunt, motivator en informatieverstrekker. Binnen zo'n samenwerking gaat men na wat men best horizontaal (op niveau van de SGR) organiseert, en wat net verticaal (binnen de pedagogische eenheid van de school) georganiseerd blijft. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de eigenheid van de individuele school, met eigen accenten en beleid, verzekerd blijft. Enkele voordelen van deze grotere samenwerkingsverbanden zijn:

  • Grotere bestuurskracht

Door een beleid op ruimere schaal te voeren, waarbinnen individuele scholen voldoende herkenbaar blijven, krijgt de school en haar ontwikkeling, meer mogelijkheden. De directies kunnen beter ondersteund worden door een sterkere, lokale ondersteuningsstructuur. Dit stelt de school meer in staat om effectieve antwoorden te bieden op vragen en problemen uit de lokale context.

  • Efficiëntiewinst

De SGR kan bv. een gemeenschappelijke visie ontwikkelen en gerichte ondersteunende activiteiten organiseren zoals professionalisering. Hierdoor kunnen personeelsleden zich makkelijker specialiseren in bepaalde thema's en kan er verticaal (op niveau van de school) meer ruimte komen.

  • Scholengroepidentiteit

De visie en de standpunten i.v.m. gezondheid kunnen in de verschillende scholen van de SGR gehanteerd worden. Dit maakt afstemming makkelijker, wat bijvoorbeeld de overgang tussen basisonderwijs en secundair onderwijs vlotter kan laten verlopen.

De algemeen directeur speelt een stimulerende rol in zijn/haar scholengroep. Hij/zij zorgt ervoor dat er een structuur tot stand komt die scholen ondersteunt. De zorg die een algemeen directeur heeft voor het opvolgen van adviezen vanuit deze structuur is essentieel voor een daadkrachtig beleid.

De coördinerend directeur coördineert en stimuleert initiatieven in de scholengemeenschappen. De onderwijskundige coördinator van de scholengroep is aanspreekpunt en motivator voor de procesbegeleiding in de scholengroep, i.c. van een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding. Hiervoor kan hij/zij zelf via overlegstructuren van de centrale diensten van het GO! ondersteuning krijgen.

De preventieadviseur van de scholengroep is deskundig in de regelgeving en advisering met betrekking tot de organisatie van het welzijnsbeleid, de veiligheid van de leer- en werkomgeving, gezondheid en hygiëne op school.

De ankerpersoon gezondheid van de scholengroep is het aanspreekpunt en de motivator voor de directies, leerlingenbegeleiders of contactpersonen gezondheid van de scholen uit zijn/haar scholengroep. De scholengroep ankerpersoon verzorgt de communicatie rond het gezondheidsbeleid naar de contactpersonen van de scholen en is de schakel tussen de centrale diensten van het GO! en de scholen binnen de scholengroep. Deze functie is echter een vrije keuze van de scholengroepen en dus nog niet overal gerealiseerd.