Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Het CLB

Pagina delen

Op deze pagina

Taak van het CLB 

Het CLB is gespecialiseerd in vragen op 4 domeinen:

CLB 4 domeinen

Hier focussen we op samen werken aan een gezonde levensstijl (PGZ) en je goed voelen in je vel (PSF). Het CLB draagt vanuit de signaalfunctie en de consultatieve leerlingenbegeleiding bij tot het gezondheidsbeleid op school dat onderdeel is van het beleid op leerlingenbegeleiding dat ook de andere begeleidingsdomeinen bevat. Valt het de CLB-verpleegkundige bijvoorbeeld tijdens het kleuterconsult op dat slechts enkele kinderen van de groep naar de tandarts gaan? Dan kan dit een waardevol signaal zijn voor de school. Is de school bezorgd omdat een leerling frequent afwezig is en voelt de school zich onzeker om dit met de ouder(s) te bespreken? Dan kan het CLB, op vraag van de school, de school versterken om dit in gesprek te brengen met de ouder(s) (consultatieve leerlingenbegeleiding).
Het gezondheidsbeleid komt overeen met de begeleidingsdomeinen PGZ (preventieve gezondheidszorg) en PSF (psychosociaal functioneren) in brede basiszorg en verhoogde zorg. Aanvullend op het gezondheidsbeleid van de school, biedt het CLB nog andere activiteiten aan in het kader van PGZ en PSF. Het uitgebreide beeld van het zorgcontinuüm visualiseert de integrale leerlingenbegeleiding voor PGZ en PSF door scholen en CLB's.

Naast de signaalfunctie en de consultatieve leerlingenbegeleiding, biedt het CLB ook het volgende aan:

Het universeel aanbod is er voor alle leerlingen met vaccinaties, CLB-consulten (vroeger medisch onderzoek) en profylactische maatregelen in geval van infectieziekten op school.

 Het doel van de CLB-consulten bestaat uit:

 • toezien op het verloop van groei en ontwikkeling;
 • tijdige detectie van groei- en ontwikkelingsproblemen;
 • ouders bevestigen en versterken in competent ouderschap/eigen kracht van jongeren ten aanzien van hun gezondheid versterken.

Stelt de school een leerlinggebonden hulpvraag aan het CLB, dan zal het CLB ofwel de school ondersteunen in verhoogde zorg (consultatieve leerlingenbegeleiding) ofwel zelf informatie verstrekken, een handelingsgericht diagnostisch (HGD)-traject of een begeleiding starten (fase 2). Wanneer het al duidelijk is voor leerling/ouders en CLB wat de leerling nodig heeft, dan start het CLB een begeleiding. Is dit nog niet duidelijk, dan start het CLB een handelings­gericht diagnostisch traject om in samenwerking met leerling, ouder(s) en school op zoek te gaan naar wat de onderwijs- opvoedings- en zorgbehoeften van de leerling zijn, en wat daar een passend antwoord op kan zijn.

Na het doorlopen van een HGD-traject bespreekt het CLB het functioneren en participeren van de leerling. Samen met alle actoren worden de onderwijs-, opvoedings- en zorgbehoeften van de leerling en de ondersteuningsnoden van de leerkracht en het schoolteam bepaald en worden maatregelen gekozen. Maatregelen die ten goede komen van andere leerlingen op school worden meegenomen in de brede basiszorg. Wanneer nodig stelt de school een individueel plan op voor de leerling in verhoogde zorg. Aanvullend kan het CLB of een leersteuncentrum de leerling en het schoolteam verder ondersteunen. Het CLB stelt zo nodig een verslag gemeenschappelijk curriculum, een verslag IAC of een verslag OV4 op.
Het CLB kan ook informeren over en de leerling toeleiden naar een passend schoolextern aanbod (draaischijffunctie). Het is dus niet aan de school om leerlingen te verwijzen naar bv. een psychiater.

Verwante info

Heb je een vraag?

Dean Hellebuyck - 0473 62 36 69

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.