Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

De scholengroep

Pagina delen

Taak van de scholengroep

Het is aangewezen dat scholen op grotere schaal structureel samenwerken rond gezondheid, vanuit hun opdracht inzake het algemeen pedagogisch beleid. In het kader van het gezondheidsbeleid werkt men al vaak met een scholengroep ankerpersoon gezondheid als aanspreekpunt, motivator en informatieverstrekker. Binnen zo'n samenwerking gaat men na wat men best horizontaal (op niveau van de SGR) organiseert en wat net verticaal (binnen de pedagogische eenheid van de school) georganiseerd blijft. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de eigenheid van de individuele school, met eigen accenten en beleid, verzekerd blijft. Enkele voordelen van deze grotere samenwerkingsverbanden zijn:

 • Grotere bestuurskracht

Door een beleid op ruimere schaal te voeren, waarbinnen individuele scholen voldoende herkenbaar blijven, krijgt de school en haar ontwikkeling, meer mogelijkheden. De directies kunnen beter ondersteund worden door een sterkere, lokale ondersteuningsstructuur. Dit stelt de school meer in staat om effectieve antwoorden te bieden op vragen en problemen uit de lokale context.

 • Efficiëntiewinst

De SGR kan bv. een gemeenschappelijke visie ontwikkelen en gerichte ondersteunende activiteiten organiseren zoals professionalisering. Hierdoor kunnen personeelsleden zich makkelijker specialiseren in bepaalde thema's en kan er verticaal (op niveau van de school) meer ruimte komen.

 • Scholengroepidentiteit

De visie en de standpunten i.v.m. gezondheid kunnen in de verschillende scholen van de SGR gehanteerd worden. Dit maakt afstemming makkelijker, wat bijvoorbeeld de overgang tussen basisonderwijs en secundair onderwijs vlotter kan laten verlopen.

De preventieadviseur van de scholengroep is deskundig in de regelgeving en advisering met betrekking tot de organisatie van het welzijnsbeleid, de veiligheid van de leer- en werkomgeving, gezondheid en hygiëne op school.

Verwante info

Heb je een vraag?

Dean Hellebuyck - 0473 62 36 69

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.