Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Gezondheidsbeleid GO!

In het GO! is iedereen VIP. Elke leerling, elke leerkracht en elke medewerker is een unieke persoonlijkheid. De scholen van het GO! stimuleren hun leerlingen om zich optimaal te ontplooien en scheppen mogelijkheden om zich maximaal te ontwikkelen, ieder volgens zijn eigen talenten, ambities en interesses.

Dat betekent ook dat onze scholen werken aan de optimale ontwikkeling van iedere leerling, cursist en personeelslid op zowel fysiek, mentaal als sociaal-emotioneel vlak.

De scholen van het GO! stellen zich tot doel hun leerlingen de nodige kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes bij te brengen voor een gezonde leefstijl met respect voor zichzelf en anderen.

Iedere directeur, leerkracht en medewerker van het GO! beseft dat elk een noodzakelijke bijdrage moet leveren om te komen tot een daadkrachtige aanpak. Het GO! betrekt hierbij ook ouders en leerlingen.

Vanuit deze visie hebben de scholen van het GO! aandacht voor verschillende gezondheidsthema’s, vertaald in concrete doelstellingen.

Iedere school kiest, volgens haar specifieke noden en mogelijkheden, elk schooljaar minimum één doelstelling. Na het doorgeven van de doelstellingen ontvangt de school een convenant als engagement om dit binnen twee schooljaren uit te werken.

De scholen kunnen rekenen op ondersteunende maatregelen van de centrale diensten van het GO! en zijn externe partners om deze doelstellingen te realiseren.
 

Nieuws

19/9/2018

Nieuwsbrief Gezondheidsbeleid september 2018

Lees in deze nieuwsbrief over recente materialen, inzichten en nieuwtjes van de partners van het GO! gezondheidsbeleid.

Jouw contactpersoon

Sigrid De Vuyst

beleidsfunctie niet-leerplicht onderwijs, Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel