Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Gezondheidsbeleid in het GO!

Het gezondheidsbeleid als onderdeel van leerlingenbegeleiding

Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling van alle leerlingen en draagt bij tot het functioneren van de leerling in de schoolse én maatschappelijke context. Leerlingenbegeleiding situeert zich op vier begeleidingsdomeinen:

  • onderwijsloopbaan (OLB)
  • leren en studeren (L&S)
  • psychisch en sociaal functioneren (PSF)
  • preventieve gezondheidszorg (PGZ).

De vier domeinen beïnvloeden elkaar. Zo heeft gezondheid een grote invloed op het leren. Gezonde leerlingen presteren beter! Anderzijds zullen de begeleidingsdomeinen 'leren en studeren' en 'onderwijsloopbaan' ook bijdragen aan de gezondheid van leerlingen. Je kijkt dus altijd met een brede blik naar leerlingen

Mentale, lichamelijke en sociale gezondheid zijn sterk verbonden met elkaar. De begeleidingsdomeinen PGZ en PSF worden in het GO! daarom als één geheel behandeld onder de noemer 'gezondheid'.

 

Gezonde School beknopt in beeld gebracht

Maak op deze pagina kennis met:


 De website 'gezondheid op school' van het Departement Onderwijs bundelt alle bestaande info over gezondheid op school in één website.


Nieuws

Jouw contactpersoon

Dean Hellebuyck

pedagogisch medewerker, Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel