Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Gezondheidsbeleid GO!

 Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen over de invloed van de Coronacrisis op het onderwijsveld.

De gezondheid van leerlingen

Het gezondheidsbeleid als onderdeel van de leerlingenbegeleiding

Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling van alle leerlingen en draagt bij tot het functioneren van de leerling in de schoolse én maatschappelijke context. Leerlingenbegeleiding situeert zich op vier begeleidingsdomeinen:

  • onderwijsloopbaan,
  • leren en studeren,
  • psychisch en sociaal functioneren (PSF)
  • preventieve gezondheidszorg (PGZ).

De vier begeleidingsdomeinen helpen om een kwaliteitsvol beleid te structureren, maar (hulp)vragen van leerlingen kan je natuurlijk niet in domeinen opsplitsten. De vier domeinen beïnvloeden elkaar. Zo heeft gezondheid een grote invloed op het leren. Gezonde leerlingen presteren beter! Anderzijds zullen de begeleidingsdomeinen 'leren en studeren' en 'onderwijsloopbaan' ook bijdragen aan de gezondheid van leerlingen. Je kijkt dus altijd met een brede blik naar leerlingen

Mentale, lichamelijke en sociale gezondheid zijn sterk verbonden met elkaar. De begeleidingsdomeinen PGZ en PSF worden in het GO! daarom als één geheel behandeld onder de noemer 'gezondheid'.

Wat verstaan we dan onder 'gezondheid'? Gezondheid is het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (Machteld Huber, Universiteit Maastricht, 2014).
Deze dynamische definitie is gebaseerd op veerkracht, participeren en eigen regie voeren. Ook personen met een beperking kunnen dus gezond zijn.

 

Gezonde School beknopt in beeld gebracht:

https://youtu.be/LbLLYWeyhUM

Maak op deze pagina kennis met:

Nieuws