Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Ondersteuning externe partners

externe partners.png

Externe partners gezondheid op school

Voor externe ondersteuning rond gezondheid en leerlingenbegeleiding kan de school ook terecht bij externe partners. Om kwaliteitsgarantie in te bouwen, heeft het GO! een samenwerking met enkele Vlaamse expertisecentra, zogenaamde partnerorganisaties. Het is aan te raden om deze partners als eerste keuze voor samenwerking te beschouwen. Deze organisaties bieden methodieken, beleidsinstrumenten en educatieve materialen aan. Ze hebben een vormingsaanbod en ondersteunen scholen, CLB of pedagogische begeleidingsdiensten. Sommige externe partners bieden de school zelfs ondersteuning op maat aan.

Op deze webpagina geven we een overzicht van de partners en hun ondersteuningsaanbod.

Kwalitatieve partnerschappen!

Er bestaan vele externe partners die een aanbod hebben voor scholen. Het GO! is bekommerd om de betrouwbaarheid van een organisatie. De school moet erover waken dat dit past binnen het pedagogisch project van de school (geen commercialisering of religieus-ideologische invalshoek). Bij de samenwerking moeten ook de regels voor zorgvuldig bestuur gerespecteerd worden.

Correct samenwerken en besturen

Heb je vragen over de betrouwbaarheid van een organisatie, de commercialisering of de manier waarop je als schoolteam met een organisatie aan de slag kunt? Raadpleeg dan de handvatten voor samenwerking, opgesteld door de commissie Onderwijs en Samenleving van de Vlor.

Houd daarnaast rekening met de principes van zorgvuldig bestuur, zoals kosteloosheid, eerlijke concurrentie, verbod op politieke activiteiten en reclame en sponsoring.

 

Jouw contactpersoon

Dean Hellebuyck

pedagogisch medewerker, Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel