Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

A20 Dossier elektrische installatie

Pagina delen

Korte beschrijving

De werkgever moet een dossier van de elektrische installatie samenstellen en bijhouden. Het wordt op een geschikte drager bewaard en wordt ter beschikking gesteld van de werknemers die werkzaamheden of opdrachten moeten uitvoeren in de onderneming. De volgende elementen maken minimaal deel uit van het dossier:

 1. De schema's en de plannen van de elektrische installatie;
 2. Een duidelijke identificatie van de delen van de elektrische installatie die niet voldoen aan het AREI;
 3. De risicoanalyses van de delen van de installatie die niet voldoen aan het AREI en een verantwoording van de genomen preventiemaatregelen;
 4. Berekeningsnota's en de andere documenten die eventueel nodig zijn om de naleving van de bepalingen van dit KB te beoordelen;
 5. Het verslag van het eerste (= gelijkvormigheidsonderzoek), het voorlaatste en het laatste controlebezoek;
 6. Werkinstructies voor het personeel en instructies voor het toedienen van de eerste hulp bij een ongeval te wijten aan een elektrisch incident;

Een lijst met de namen van de personen die een BA4 of een BA5 attest hebben met vermelding van hun bekwaamheid, de delen van de installatie waarvoor hun bekwaamheid geldig is en de evaluatie die geleid heeft tot het toekennen van het attest. 

Specifiek in het kader van werkzaamheden aan elektrische installaties moeten volgende personen aangeduid worden:

 • Installatieverantwoordelijke: persoon aangeduid om de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de elektrische installatie op zich te nemen;
 • Werkverantwoordelijke: persoon aangeduid om de leiding van de werkzaamheden op zich te nemen.

Wetgeving

 • Codex, boek III, titel 2: Elektrische installaties
 • AREI - Boek I: Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning
 • AREI - Boek II: Installaties op hoogspanning

Periodiciteit

Eenmalig en bij wijzigingen.

Uitvoering

Algemeen directeur of gemandateerde directeur in samenwerking met de hiërarchische lijn. 

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.