Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Volwassenenonderwijs

Pagina delen

Opleidingen

In het schooljaar 2024-2025 richt PBD-GO! twee opleidingen in waarmee we specifiek tegemoetkomen aan de noden van het volwassenenonderwijs.

Opleiding: pedagogisch ICT-coördinator volwassenenonderwijs

Ben jij ICT-coördinator in het volwassenenonderwijs? Wil je ook het pedagogisch luik van je taak versterken en van je collega’s een sterk digitaal team maken? Met de opleiding 'GO! pedagogisch ICT-coördinator volwassenenonderwijs' wordt je in vijf masterclasses opgeleid tot pedagogisch ICT-coördinator met niveau C van het DigCompEdu-kader (C1 of C2). We reiken je de nodige handvaten aan om een doordachte digitale transformatie in jouw CVO mee te helpen realiseren. Breid je kennis uit, laat je inspireren door goede praktijken uit het GO! en vergroot je netwerk. Na afloop mag je jezelf dus een gecertificeerde GO! pedagogisch ICT-coördinator noemen!

Opleiding: pedagogisch medewerker

De opleiding pedagogisch medewerker, met focus op professionalisering, zal modulegewijs inzoomen op de eigenheid van het volwassenenonderwijs. Meer informatie over deze opleiding volgt later. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je dan zeker in op de GO! nieuwsbrief.

 

Aanvangsbegeleiding

Ben jij mentor aanvangsbegeleiding in je centrum? Dan is deze vorming er voor jou: Aanvangsbegeleiding: Train the trainer voor mentoren van het volwassenenonderwijs: Zelfzorg voor starters. Tijdens deze interactieve webinar krijg je als mentor een sessie 'zelfzorg voor startende leraren' zodat je de inhoud beheerst en nadien kan overbrengen naar startende leraren.

 

Verandertraject: Evaluatiebeleid

Evalueren is veel meer dan een cijfer geven. Het is een integraal onderdeel van ons onderwijssysteem. Het is een complex geheel van opvolgen, beoordelen, feedback geven en werken aan het groeipotentieel bij de cursisten, maar ook het bijsturen van de eigen manier van werken en lesgeven. De visie op evalueren is de laatste jaren sterk veranderd. Meer dan ooit wordt in het referentiekader voor onderwijskwaliteit (R-OK) duidelijk omschreven aan welke criteria een goede evaluatie en een goed evaluatiebeleid moeten voldoen. "Moeten we alles evalueren?", "Geldt dit ook voor praktijkvakken?" of "Moet iedereen aan de evaluatie deelnemen?", zijn slechts enkele van de vele vragen die leerkrachten of vakgroepen zich stellen.

Tijdens dit verandertraject (VT) beogen we dat schoolteams:

 • een gedragen visie op evalueren ontwikkelen, rekening houdend met de noden van de leraren en afgestemd op de context van de cursisten;
 • over bruikbare tools beschikken om kwaliteitsvolle cursistenevaluaties uit te voeren en in kaart te brengen;
 • de kwaliteit van hun evaluatiepraktijk verhogen en opvolgen;
 • expertisedeling tussen de teams stimuleren.

Een verandertraject kun je jaarlijks aanvragen via je begeleidingsovereenkomst.

 

Verandertraject: Gedeeld(er) leiderschap

Het verandertraject is een vervolgtraject van het PI Gedeeld(er) leiderschap. Hierbij worden de school- of centrumleider en de beleidsmedewerker(s) versterkt als leider VAN en IN de verandering. De focus ligt daarvoor op de drie kernelementen van het groeien naar gedeeld leiderschap.

Ten eerste is er het structuurvraagstuk. Het is belangrijk dat de school- of centrumleider een duidelijke visie heeft op het 'nieuwe' leidinggeven. Het team zal immers met veel vragen zitten waar de leidinggevende in het begin een baken moet zijn die de lijnen uitzet. Hoe kan een nieuwe structuur van gedeeld leiderschap er uit zien? Wie neemt welke rollen en verantwoordelijkheden op?

Een tweede kernelement van het traject is de teamontwikkeling. Teams groeien niet vanzelf. Ze vragen ondersteuning om deze verdeelde rollen en verantwoordelijkheden te kunnen opnemen.

Tenslotte focust het traject op de leidinggevende zelf. De leider VAN verandering is immers ook zelf IN verandering. Je moet op zoek naar een nieuwe invulling van je eigen rollen en verantwoordelijkheden, maar ook naar een nieuwe identiteit als leider.

Een verandertraject kun je jaarlijks aanvragen via je begeleidingsovereenkomst.

 

Professionele leergemeenschappen voor volwassenenonderwijs

Vanaf 2023-2024 doopten we onze 'lerende netwerken VWO' om tot 'professionele leergemeenschappen' (PLG). Een naamswijziging, maar ook een streefdoel om op deze dagen nog krachtigere, meer impactvolle momenten van kennis delen en samenwerken te realiseren.

Schrijf je in voor het PLG VWO in je vakgebied en ontdek hoe jouw betrokkenheid een leren vanuit ieders expertise met zich meebrengt.

Door collega's uit de verschillende CVO's Vlaanderenbreed samen te brengen, vormen we een boeiend lerend netwerk waarin we samenwerken en groeien. We willen bewust kennis en ervaringen versterken rond specifieke kennisgebieden.

Hier krijg je niet alleen de kans om te leren, maar ook om anderen te inspireren. Afhankelijk van het thema, krijg je de kans om aspecten van je eigen werk te presenteren of nodigen we eventueel externe sprekers uit om onze horizon te verbreden.

Onze pedagogisch begeleiders zullen als procesgeleiders voor een vlot verloop van deze dagen zorgen.

Alle PLG’s vind je op deze website onder de rubriek ‘agenda’ met als trefwoord ‘PLG’.

Inschrijven is gratis, maar wel noodzakelijk.

 

Netoverschrijdende netwerken

Naast de PLG's in het GO! zijn er ook nog netoverschrijdende netwerken rond specifieke thema's, waarbij ook onze begeleiders betrokken zijn.

Heb je een vraag?

Pedagogische begeleidingsdienst - 02 790 96 10

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.