Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Ondersteuning na doorlichting

Pagina delen

Advies gunstig of ongunstig?

Iedere school, centrum of academie wordt vroeg of laat doorgelicht door de onderwijsinspectie. Het doorlichtingsteam formuleert een advies over de verdere erkenning van de instelling. Er zijn twee adviezen mogelijk, die allebei twee varianten hebben.   

 • Gunstig advies: de instelling behoudt haar erkenning: 
  • Gunstig zonder meer 
  • Gunstig met de verplichting om te werken aan de tekorten 

 • Ongunstig advies: de instelling verliest haar erkenning: 
  • Ongunstig met de mogelijkheid om de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten mits externe begeleiding 
  • Ongunstig zonder de mogelijkheid om de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten 

Na een doorlichting kan iedere school, centrum of academie van het GO! een beroep doen op de PBD-GO! en de GPD voor ondersteuning. We geven prioriteit aan het opvolgen van de ongunstige adviezen. 

Ongunstig advies, wat nu?

Ondersteuning bij een ongunstig advies met de mogelijkheid om de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten mits externe begeleiding: procedure voor tekorten m.b.t. de onderwijsaspecten, eventueel in combinatie met tekorten voor bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne: 

 • De directie bezorgt via de SPOC een formele ondersteuningsvraag aan de adviseur-coördinator van de PBD-GO!. (Zie document in de zijbalk.) 
 • De directie bezorgt daarna een engagementsverklaring aan de inspectie. (Zie document in de zijbalk.) 
 • De directie stelt samen met de andere betrokkenen een schoolontwikkelingsplan op. 
 • De ondersteuningsvraag zal ook opgenomen worden in de begeleidingsovereenkomst die opgemaakt is tussen de scholengroep en de PBD-GO!. 

  

Ondersteuning bij een ongunstig advies met de mogelijkheid om de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten mits externe begeleiding: procedure indien enkel tekorten voor bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne

 • De directie bezorgt een formele ondersteuningsvraag aan coördinator van de Gemeenschappelijke preventiedienst (GPD) (guy.linten@g-o.be). 
 • De directie bezorgt een engagementsverklaring aan de inspectie. 

  

Ondersteuning bij een ongunstig advies zonder de mogelijkheid om de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten: 

 • De directie kan binnen de 30 kalenderdagen na verzendingsdatum van het doorlichtingsverslag in beroep gaan tegen dit advies. 
 • Voor tekorten m.b.t. de onderwijsaspecten kan de directie via de SPOC ondersteuning vragen aan de PBD-GO! om een korte-termijn-actieplan op te stellen. 
 • Voor tekorten m.b.t. bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne kan ondersteuning gevraagd worden bij de coördinator van de Gemeenschappelijke preventiedienst (guy.linten@g-o.be). 

Voor meer informatie kun je terecht bij de Single Point of Contact (SPOC) van jouw scholengroep. 

Ongunstige uitspraak voor GOK-beleid?

De gelijkonderwijskansenmiddelen worden niet langer driejaarlijks maar jaarlijks berekend en toegekend. De onderwijsinspectie evalueert voortaan het GOK-beleid tijdens de reguliere schooldoorlichtingen. Bij een positieve uitspraak behoudt de school de gelijkeonderwijskansenmiddelen.

Bij een negatieve uitspraak moet de school een engagement tot remediëring met externe begeleiding en ondersteuning aangaan.

Procedure:

 • De directie bezorgt via de SPOC een formele ondersteuningsaanvraag aan de adviseur-coördinator van de PBD-GO!. (Zie document in de zijbalk.)
 • De directie bezorgt daarna een ‘engagementverklaring negatief GOK’ aan de inspectie. (Zie document in de zijbalk.)

Procedure aanvraag vrijblijvende ondersteuning

Voor ondersteuning van de onderwijsaspecten (leergebieden, vakken, kwaliteitszorg …), eventueel in combinatie met tekorten voor bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne, kan de directie een ondersteuningsvraag indienen via haar Single Point of Contact (SPOC). De ondersteuningsvraag zal opgenomen worden in de begeleidingsovereenkomst die opgemaakt is tussen de scholengroep en de PBD-GO!. 

Heeft de instelling enkel tekorten voor bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne en wenst zij hiervoor ondersteuning, dan kan de directie een ondersteuningsvraag indienen bij de coördinator van de Gemeenschappelijke preventiedienst (guy.linten@g-o.be). 

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.