Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Gepersonaliseerd samen leren

Pagina delen

Onze maatschappij wordt elk jaar diverser en onze scholen weerspiegelen dat. Denk dan zeker niet alleen aan verschillen in taalvaardigheid en cultuur. We worden ons ook steeds bewuster van allerlei leermoeilijkheden of psychosociale factoren en hun invloed op het leren. Elke leraar probeert bovendien de motivatie hoog te houden door in te spelen op verschillen in leerstijlen, talenten en interesses in de klas. Een hele opgave als je dat wil doen met aandacht voor élke leerling! 

In steeds diverser wordende klassen toch de leerwinst van élke leerling maximaliseren? Met aandacht voor onderwijskwaliteit én leermotivatie? Om een antwoord op al deze vragen en uitdagingen te bieden schuiven zowel nationale als internationale onderwijsexperts gepersonaliseerd leren naar voor als na te streven ideaal. De GO! visie gepersonaliseerd samen leren (GSL) vormt een brede aanzet tot een nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde, kijk op leren. 

Wat is gepersonaliseerd samen leren?

Gepersonaliseerd samen leren betekent dat we met élke lerende, binnen een sociale context, maximaal rendement nastreven op het vlak van leervermogen, leerwinst en leermotivatie.

 

Gelieve de marketing cookies te accepteren om dit inhoudsitem te kunnen bekijken.

Dat verwezenlijken we met doelgerichte differentiatie in combinatie met het systematisch aanleren van zelfregulerende vaardigheden binnen een sociale context. We maken daarvoor gebruik van evidence-informed praktijken en een onderzoekende aanpak op school.

 

Gelieve de marketing cookies te accepteren om dit inhoudsitem te kunnen bekijken.

 

Gelieve de marketing cookies te accepteren om dit inhoudsitem te kunnen bekijken.

Gepersonaliseerd samen leren realiseren

Gepersonaliseerd samen leren kun je alleen realiseren met de actieve betrokkenheid van zowel de lerende, de leraar als het (school)beleid. Een schoolbrede aanpak is noodzakelijk met een duidelijke visie omtrent zelfsturing, een lerende organisatiestructuur, een gericht professionaliseringsbeleid en gedeeld leiderschap.

De school is en blijft een ankerpunt waar kinderen, jongeren en volwassenen elkaar ontmoeten om te leren van en met elkaar. Onze leer- en leefomgeving strekt zich echter uit over de school(m)uren en is steeds vaker plaats- en tijdonafhankelijk. Lerenden krijgen gradueel meer autonomie om te beslissen wat ze waar en wanneer doen. We werken daarom steeds meer klas- en vakdoorbrekend in een flexibele schoolorganisatie.

Als team moet je de tijd te nemen om te groeien in zelfsturing en verantwoordelijkheid. Sterk en gedeeld leiderschap ondersteunt dit groeiproces. Ook de cultuur, structuren en systemen dienen het collectief leren en samenwerken te bevorderen. Een goede match tussen de onderwijsprofessionals, een open communicatiecultuur en ruimte voor overleg zijn cruciale randvoorwaarden.

Ondersteuningsaanbod

Gepersonaliseerd samen leren hoef je niet alleen te realiseren. PBD-GO! biedt hiervoor verschillende soorten ondersteuning.

Zo organiseren we een verandertraject 'Flexibele schoolorganisatie' waarin we de flexibilisering van verschillende 'structuren' binnen een school op een integrale manier benaderen, met een gedifferentieerde aanpak voor basisonderwijs en secundair onderwijs.

Daarnaast professionaliseert PBD-GO! school- of centrumleiders en beleidsteams in gedeeld leiderschap en neemt hen niet enkel mee in de inhoud daarvan, maar ook in hun eigen ontwikkeling.

Op de PBD-GO! Materialenbank vind je nog meer informatie en tools rond gepersonaliseerd samen leren. Zo ontdek je hier in een webinarreeks hoe GSL onder andere samen gaat met digitale transformatie, flexibele curriculumorganisatie, LIST en meer.

Heb je een vraag?

Pedagogische begeleidingsdienst - 02 790 96 10

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.