Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Deeltijds kunstonderwijs

Pagina delen

Verandertraject: Werken aan een artistiek pedagogisch project

Het artistiek pedagogisch project (APP) is een bijzondere vorm van een schoolwerkplan. Het omvat de visie en normen die het handelen binnen de academie bepalen. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige situatie, maar ook met het toekomstbeeld op korte, middellange en lange termijn. Het APP legt de fundamentele opties voor dit toekomstbeeld vast. De redenen om het APP te herschrijven kunnen breed zijn: resultaten van een schoolomgevingsanalyse, opvolging doorlichting…

De concrete beheersmatige uitwerking maakt geen deel meer uit van het schoolwerkplan zelf, dat een beleidsdocument is. Het hele proces van de schoolwerkplanontwikkeling kan aanleiding geven tot een aantal andere documenten, zoals het schoolreglement, het personeelsreglement, het nascholingsplan…

Het niveaudecreet (2018) heeft de opdrachten van het deeltijds kunstonderwijs sterk bepaald en voorziet als elementen onder andere competentiegerichte leerplannen (basiscompetenties geordend volgens de zes rollen van het kunstenaarschap) en de verankering in de lokale gemeenschap. Het voor het DKO typerende en moeilijke evenwicht tussen het artistiek en pedagogisch-didactisch handelen binnen een dynamische socio-culturele omgeving, samen met het dichter naar elkaar groeien van het DKO en het leerplichtig onderwijs (via samenwerkingsverbanden), kan DKO instellingen ertoe aan zetten hun bestaande APP te herkalibreren of diepgaand te vernieuwen.

Het werken aan een APP is een instellingsbrede oefening in het zoeken van een weg naar kwaliteitsomschrijving en -verhoging. Dit gebeurt via overleg en uitwisseling van ideeën. Vanuit externe ontwikkelingen en interne organisatiecultuur wordt op academieniveau een (strategische) beleidsvisie voor de toekomst ontwikkeld die rekening houdt met de werkelijkheid en verzuchtingen van directie, leerkrachten, leerlingen/cursisten, ouders en omgeving.

Dit verandertraject kun je jaarlijks aanvragen via je begeleidingsovereenkomst.

 

Professionele leergemeenschappen

Naast verandertrajecten voorzien we kansen om te komen tot leren van elkaar. Hiervoor organiseren we professionele leergemeenschappen. Dit geeft je de mogelijkheden om met collega’s over de academies heen te werken rond bepaalde gemeenschappelijke noden.

Deze professionele leergemeenschappen zijn gratis, inschrijven is wel noodzakelijk.

Heb je een vraag?

Pedagogische begeleidingsdienst - 02 790 96 10

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.