Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

PLG DKO Aanvangsbegeleiders  Dag 1

Een PLG (Professionele leergemeenschap) is een vorm van collegiaal leren waar gewerkt wordt in een vaste groep, tijdens meerdere bijeenkomsten, rond een gezamenlijk thema. Welk deze thema’s zijn, wat de inbreng van de deelnemers is, ... wordt bij aanvang van de PLG met de vaste deelnemers besproken. Op basis van de agenda is er ook de mogelijkheid om extra mensen uit je centrum mee uit te nodigen. 

 

In deze professionele leergemeenschap 'Aanvangsbegeleiders in het Deeltijds kunstonderwijs' worden doelbewust kennis en ervaringen uitgewisseld over een bepaald kennisgebied. 

 
Deze groep geeft de mogelijkheid om kennis te delen en te leren van elkaar. Zo krijg je dankzij de andere deelnemers een ruime blik, een 'helikopterzicht'. Participeren in een professionele leergemeenschap kan een nieuwe dynamiek teweegbrengen: het bevordert expertise uitwisseling en innovatief denken.  

 
Een collega van de begeleidingsdienst treedt op als procesbegeleider en staat in voor het goede verloop van het overleg. Hij levert, in samenspraak met de deelnemersgroep, te bespreken thema’s en vult aan met bijkomende (beleidsmatige) info.  

 
Een professionele leergemeenschap binnen het deeltijds kunstonderwijs komt doorgaans drie tot vier keer per schooljaar samen. Het aanbod van deze ontmoetingsmomenten wordt gezamenlijk met de deelnemers bepaald.  
 
Afhankelijk van het thema kan aan deelnemers worden gevraagd om aspecten van de eigen werking voor te stellen of worden (in overleg met de deelnemers) externe sprekers uitgenodigd.   

 

Mogelijke thema’s zijn bv. Wettelijk kader van de aanvangsbegeleiding, inhouden van de aanvangsbegeleiding, takenpakket, hoe wordt aanvangsbegeleiding concreet ingevuld, casusbesprekingen, ...  

 

Praktisch

1
vrijdag 11 oktober 2024, van 9u30 tot 16u00
PLG DKO Aanvangsbegeleiders 

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36, 1000 Brussel
Wegbeschrijving

Schrijf je individueel in
Individuele prijs: €0

Doelstellingen

 • De deelnemers komen tot inhoudelijke uitdieping van gezamenlijk bepaalde thema’s. 

 • De deelnemers ontwikkelen nieuwe inzichten door uitwisseling van ervaringen, reflectie en samenwerking. 

 • De deelnemers bouwen aan een professioneel netwerk onder collega’s. 

 • De deelnemers versterken hun vakgroepwerking door de inzichten mee te nemen naar het eigen centrum. 

 

Lesgever

Vandenberk Davy

Davy Vandenberk werkt sinds 2016 bij PBD-GO! als pedagogisch begeleider volwassenenonderwijs. 
Hij startte zijn carrière in het volwassenenonderwijs als leraar informatica en werd nadien adjunct-directeur in een CVO. 
Als pedagogisch begeleider is hij naast schoolontwikkelaar ook vakinhoudelijk betrokken bij de opleidingen uit de zachte en harde technieken. Daarnaast is hij in het team volwassenenonderwijs betrokken bij een aantal overkoepelende thema’s als evaluatie, AAV, onderwijs aan gedetineerden,... Vanaf september 2023 is hij ook aan de slag als schoolontwikkelaar voor het deeltijds kunstonderwijs


Pagina delen

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.