Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

De school

In de meest traditionele zin is het begrip school één of meerdere gebouwen waarbinnen leerkrachten systematisch leerstof overdragen aan groepen van leerlingen of cursisten. Dit gebeurt in een vaste structuur, met begin- en einduren, losstaande vakken en volgens leeftijd of leerjaar in gescheiden klassen. Die invulling geeft niet langer alle antwoorden op de uitdagingen waar ons onderwijs voor staat. 

Bij de implementatie van gepersonaliseerd samen leren is immers een schoolbrede aanpak noodzakelijk met een duidelijke visie omtrent zelfsturing, een lerende organisatiestructuur, een gericht professionaliseringsbeleid en gedeeld leiderschap. Kennisdeling uit praktijkervaring binnen het net geven ook een aanzienlijke meerwaarde.

De school als concept

Om die uitdagingen aan te gaan willen we evolueren naar een school als concept. Ze vormt een ankerpunt binnen een uitnodigende leef- en leeromgeving waar alle mogelijke leervormen naadloos in elkaar overgaan. De toekomst van de school is bovendien hybride: fysiek en digitaal onderwijs versterken er elkaar. We installeren op school een inclusieve leeromgeving waarin elk talent telt en kan excelleren.

De school als ankerpunt 

De school is en blijft een ankerpunt waar kinderen, jongeren en volwassenen elkaar ontmoeten om te leren van en met elkaar. Tegelijk vormt de school een spil in een breder ecosysteem. Verschillende spelers (uit de arbeidsmarkt, welzijnssector, cultuur en sport…) maken hier deel van uit en bouwen samen aan een krachtige leer- en leefomgeving. 

De school als hybride leer- en leefomgeving 

Onze leer- en leefomgeving strekt zich uit over de school(m) uren en is plaats- en tijdonafhankelijke. Lerenden krijgen gradueel meer autonomie om te beslissen wat ze waar en wanneer doen. We werken daarom steeds vaker klas- en vakdoorbrekend in een flexibele schoolorganisatie. We combineren fysieke en digitale ruimtes, online en offline. Onze schoolgebouwen zijn innovatief ingericht en worden flexibel ingezet. 

Gepersonaliseerd samen leren legt een hoge druk op het micro-managen van uiteenlopende leerprocessen. Het digitaal ondersteunen en monitoren van die leerprocessen zorgt dat doelgericht leren transparant, beheersbaar en coachable wordt. Zowel klassiek als digitaal gegenereerde data kunnen het beleidsvoerend vermogen verhogen, onderwijsloopbaanbegeleiding sterker onderbouwen en planlastvermindering bij leraren realiseren.

De school als inclusieve leer- en leefomgeving 

Onderwijs is geen one size fits all meer. Met een hart voor diversiteit bieden we elke lerende een onderwijstraject om zijn talenten maximaal te ontdekken, ongeacht wat er in je rugzak zit. Dat pad is voor sommigen recht en voor anderen niet. De ene heeft meer hulp nodig en de ander meer uitdaging. De school als concept is hierop voorbereid. 

Jouw contactpersoon

Pedagogische begeleidingsdienst

Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel