Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

De leraar

Leraren spelen een cruciale rol binnen gepersonaliseerd samen leren. Ze nemen vlot, eventueel in co-teaching, de rol op van instructor, coach, model, mentor, evaluator, observator…

Leraren creëren authentieke en krachtige leeromgevingen waarbinnen differentiatie en het ondersteunen van zelfsturende vaardigheden centraal staan. Die ondersteuning bestaat bovenal uit expliciete instructie, modeling, scaffolding en oefening.

Een gedegen kennis van het curriculum stelt leraren in staat om de leervooruitgang van elke lerende te monitoren. Dat proces wordt geleidelijk een gedeelde verantwoordelijkheid waar zowel de lerende, de leraar als het schoolteam samen de leervooruitgang bewaken en bijsturen. 

Binnen gepersonaliseerd samen leren neemt de leraar ook de rol van onderzoeker op om het effect van zijn handelen na te gaan en de aanpak desgewenst bij te sturen.

Dat zijn heel wat opdrachten die enkel realiseerbaar zijn door samen te werken met alle GO! onderwijsprofessionals.

De leraar zijn we samen

Onontbeerlijk om onze poolstervisie en ambities te realiseren is de onderwijsprofessional in de breedste zin van het woord: de leraar, maar ook de directeur, codi en dico, de beleidsmedewerker, de administratief ondersteuner, de CLB-medewerker, de opvoeder… én de pedagogisch begeleider. Het zijn zij die samen de favoriete leergemeenschap waarmaken in de praktijk. 

leraar_03.png

De rol van de onderwijsprofessional 

Onze GO! professionals vullen binnen complementaire, multidisciplinaire kernteams, vanuit een gedeeld eigenaarschap, hun opdracht in. Ze zijn regisseur van het gepersonaliseerd samen leren. Naast directe instructie en oefening spelen ze in op de verschillende leerbehoeftes van de lerende via doelgerichte differentiatie en begeleiding. Samen met de lerende ontwerpen ze het gepersonaliseerde leertraject binnen een stimulerende, hybride en warme leer- en leefomgeving die de autonomie van de lerende laat groeien. Als rolmodel en begeleider geven ze vorm aan sociaal- en zelfgestuurd leren. 

Samenwerken en samen leren 

De kernteams versterken zich door samen te werken en samen te leren met andere GO! professionals en met externe partners in de nabije en ruime omgeving van de school. Zo bouwen we aan een hechte professionele leergemeenschap, ingebed in een breder GO! ecosysteem. 

Gedeeld leiderschap 

Als team moet je de tijd te nemen om te groeien in zelfsturing en verantwoordelijkheid. Sterk en gedeeld leiderschap ondersteunt dit groeiproces. Ook de cultuur, structuren en systemen dienen het collectief leren en samenwerken te bevorderen. Een goede match tussen de onderwijsprofessionals, een open communicatiecultuur en ruimte voor overleg zijn cruciale randvoorwaarden

Jouw contactpersoon

Pedagogische begeleidingsdienst

Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel