Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Gepersonaliseerd samen leren - De 5 bouwstenen

onderdelen_groot_07.png

Leeractiviteiten, materialen en werkvormen stem je af op de onderwijsbehoefte van de individuele lerende en in functie van het curriculum. Om dat te kunnen, moet je over de nodige gegevens beschikken om de leernoden in kaart te brengen voor elk van hen. De lerende zelf kan stelselmatig een grotere rol leren opnemen in de aansturing van dit proces. Technologie biedt kansen om de planlast beheersbaar te houden.


onderdelen_groot_09.png

De leervaardigheden en zelfsturingsvaardigheden van de lerende hebben expliciete aandacht nodig. Als leraar help je hen de nodige vaardigheden stelselmatig uit te breiden om het leren cognitief maar ook metacognitief, motivationeel en emotioneel zelf mee richting te geven.

In echt gepersonaliseerd samen leren kunnen personalisatie en zelfregulering niet zonder elkaar bestaan.

onderdelen_groot_11.png

Via leren in interactie kun je het leren van individuen verder verruimen. Dezelfde zelfsturende vaardigheden zijn daarbij belangrijk maar die sturing wordt dan gedeeld met anderen.

In co-gestuurd leren kan een peer of leraar een lerende helpen in het bereiken van zijn doelstellingen.

In sociaal-gestuurd leren kan een groep zich samen sturen richting gezamenlijke doelstellingen.


De eerste drie bouwstenen op school implementeren vraagt een specifieke aanpak die dan ook deel uitmaakt van de visie op Gepersonaliseerd samen leren:

onderdelen_groot_17.png

Enerzijds is een kwaliteitsvolle en brede implementatie van evidence-informed praktijken nodig waarbij de impact op gepersonaliseerd samen leren voldoende wetenschappelijk onderbouwd is.

Een one-size-fits-all aanpak is daarbij niet aan de orde. Wetenschappelijke inzichten kunnen de praktijk informeren, maar niet dicteren. Ze vormen een kompas voor de implementatie binnen de specifieke context van een school.

onderdelen_groot_20.png

Anderzijds gebruiken we doelgerichte innovatie en praktijkonderzoek waarbij we zelf bijdragen aan de kennisopbouw omtrent gepersonaliseerd samen leren in de praktijk. Daarbij is een onderzoekende houding en aanpak aangewezen.

Het is een proces van zoeken, uitproberen en afwachten wat de effecten zijn. Die effectmeting is ook noodzakelijk en evident in functie van de onderwijskwaliteit volgens het R-OK. De technologische ondersteuning van gepersonaliseerd samen leren kan daarbij een belangrijke rol spelen.