Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Gepersonaliseerd samen leren

Onze maatschappij wordt elk jaar diverser en onze scholen weerspiegelen dat. Denk dan zeker niet alleen aan verschillen in taalvaardigheid en cultuur. We worden ons ook steeds bewuster van allerlei leermoeilijkheden of psychosociale factoren en hun invloed op het leren. Elke leraar probeert bovendien de motivatie hoog te houden door in te spelen op verschillen in leerstijlen, talenten en interesses in de klas. Een hele opgave als je dat wil doen met aandacht voor élke leerling!

Gepersonaliseerd samen leren

Ondanks al deze inspanningen, blijkt uit vergelijkend onderzoek dat de kloof tussen de hoog- en laagpresteerders intussen eerder toeneemt. De overheid verscherpt daarom haar focus op curriculum en onderwijskwaliteit met een toenemende verantwoordingsdruk in het kielzog. Ook pers, politiek en publieke opinie mengen zich gretig in het debat. Wat is goed onderwijs eigenlijk? Moeten we vooral kennis overdragen? Of net niet? Mag onderwijs ook nog leuk zijn? Hoe hoog leggen we de lat?

onderdelen_groot_03.png


In steeds diverser wordende klassen toch de leerwinst van élke leerling maximaliseren? Met aandacht voor onderwijskwaliteit én leermotivatie? Om een antwoord op al deze vragen en uitdagingen te bieden schuiven zowel nationale als internationale onderwijsexperts gepersonaliseerd leren naar voor als na te streven ideaal. De GO! visietekst Gepersonaliseerd samen leren vormt een brede aanzet tot een nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde, kijk op leren.

WAT?

Gepersonaliseerd samen leren betekent dat we met élke lerende, binnen een sociale context, maximaal rendement nastreven op het vlak van leervermogenleerwinst en leermotivatie.

 



HOE?

Dat verwezenlijken we met doelgerichte differentiatie in combinatie met het systematisch aanleren van zelfregulerende vaardigheden binnen een sociale context. We maken daarvoor gebruik van evidence-informed praktijken en een onderzoekende aanpak op school.

 


 



WIE?

Gepersonaliseerd samen leren kun je alleen realiseren met de actieve betrokkenheid van zowel de lerende, de leraar als het (school)beleid. Samenwerkingsverbanden binnen het GO! kunnen deze beweging versterken en versnellen.

DOEL?

Gepersonaliseerd samen leren vindt steeds plaats binnen de context van het curriculum. Het is een middel om de onderwijsdoelen te verwezenlijken met alle lerenden en gaat daar dus niet aan voorbij.

Nieuws

Jouw contactpersoon

Pedagogische begeleidingsdienst

Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel