Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

GO! IXZO - gepersonaliseerd samen leren


Wat?


GO! IXZO is een digitaal platform dat 

  • leerlingen de kans biedt maximale leerwinst te boeken via een digitaal gepersonaliseerd leertraject, waarbij samen leren met andere leerlingen mogelijk blijft.
  • leerkrachten de mogelijkheid geeft het gepersonaliseerd samen leren van elke leerling doeltreffend te ondersteunen en op te volgen, om zo maximale leerwinst bij hen te realiseren.

GO! IXZO maakt onderwijs op maat van elke leerling mogelijk én houdt het werk voor de leerkracht beheersbaar. Meer autonomie voor leerlingen én ondersteuning aan leerkrachten om doelgerichter individuele leerlingen of groepjes leerlingen te begeleiden in het leerproces.

Samen Leren

Het is een digitaal platform dat samenwerking vanuit het leren van de leerling mogelijk maakt. Zelfsturend, zelfregulerend, gepersonaliseerd, gespecialiseerd maar ook samen, coachend, vanuit een breed palet aan werkvormen en praktijken. Sterke praktijken zijn als hoekstenen voor ons net. Daarom werden voor IXZO! vier complementaire praktijken in kaart gebracht. Flexibel leren, doelgericht evalueren, co-teaching, projectgericht leren. IXZO! ondersteunt al deze praktijken en geeft leerlingen de kans om autonoom en gemotiveerd te werken. GO! IXZO is zo een instrument om verbindingen te maken tussen leerling en leerkracht, leerkrachten onderling en diverse werkvormen te mixen. Een leermix die vanuit alle betrokkenen wordt opgebouwd. 

Gepersonaliseerd Leren

Differentiatie brengt voor leerkrachten een behoorlijke werkdruk met zich mee. Ze organiseren dit met de middelen die er zijn, zo goed en flexibel als het kan. Dit resulteert in een toenemende complexiteit bij de aanmaak van materialen, opvolging en evaluatie van hun leerlingen. Bovendien wordt (leerplan)doelgericht evalueren steeds belangrijker. GO! IXZO! wil deze evolutie, die gepaard gaat met meer werkdruk, doen afnemen. Het wil ruimte maken voor een gepersonaliseerde focus en data aanbieden om dit te ondersteunen. De partner waarmee het GO! voor dit project samenwerkt heeft inmiddels al 5 jaar ervaring met Artificiële Intelligentie.  

Gepersonaliseerd Samen Leren

GO! IXZO! is met andere woorden ook een pedagogisch innovatieplatform dat de transitie naar 'Gepersonaliseerd Samen Leren' digitaal ondersteunt. Het is als digitale drager voor een breed aanbod aan materialen en didactische werkwijzen ook een kans om te verbinden op een schooloverstijgend niveau. Door een concrete tool als IXZO in te zetten om lerende netwerken en Teacher Design Teams te ondersteunen, kunnen resultaten makkelijker onderzocht en gedeeld worden. Het platform is zo een onderzoeksinstrument om de effectiviteit van leren en het effect van een didactische aanpak te meten en bij te sturen. Het wordt een platform dat data oplevert op co-creatieve wijze Gepersonaliseerd Samen Leren bottom-up te onderzoeken. 

Waarom?


Elke leerling is anders. Elke leerling heeft daarom in principe het meest baat bij onderwijs dat zo dicht mogelijk aansluit bij de persoonlijke mogelijkheden en behoeften van de leerling. Maar leerlingen zitten om velerlei redenen met andere leerlingen samen in de klas. Dat heeft voor- en nadelen.

Voordeel: leerlingen moeten nu eenmaal toch leren omgaan met elkaar en léren ook veel van elkaar. En we zijn tenslotte sociale wezens, de meesten zijn graag onder elkaar. Nadeel: lesgeven voor een groep betekent de facto onderwijs met een gemene deler. Voor sommigen is het ritme, de moeilijkheidsgraad, de spanningsboog prima, voor andere is het van het ene te veel, van het andere te weinig. Eén leerkracht voor pakweg 16 leerlingen kan in die zin dan ook het ideale scenario nooit perfect invullen.

Co-teaching komt al een eindje tegemoet, maar wat als we de technologie nu eens konden aanwenden om de ontbrekende schakel te vormen om zowel tegemoet te komen aan de persoonlijke leernoden en -behoeften van individuele leerlingen, tegelijk het sociale karakter van het klasgebeuren te bewaren en de taak van de leerkracht beheersbaar te houden?

Dat is het opzet van GO! IXZO. Die verbinding maken.

Hoe?


In 2016 startte het GO! vanuit zijn pedagogische begeleidingsdienst samen met enkele GO! scholen een project op om te bekijken hoe IT-innovatie een antwoord kon bieden op de behoefte aan onderwijs leren op maat van de leerling en volgens de draagkracht van de leerkracht. 

Aan de ontwikkeling van het instrument werkt de PBD-GO! sinds 2017. Dat loopt via een zogenaamde 'service design'-traject, wat betekent dat van bij de start gekozen werd voor een intensieve samenwerking met de verschillende (toekomstige) gebruikers van de tool. Voor dit traject en de resultaten ervan ontving de PBD-GO! samen met de service design-partner Knightmoves in november 2019 een Henry Van De Velde-Award (categorie ontwerp).

In maart 2019 ging het GO! vervolgens in zee met de Engelse ontwikkelaar Century Tech, om het instrument te kunnen opschalen naar het volledige net. Door gebruik te maken van Artificiel Intelligence voegt Century Tech een extra hefboom toe die leren op maat van de leerling mogelijk moet maken.

Een 50-tal pilootscholen zijn in het schooljaar 2019-2020 gestart op het nieuw ontwikkelde platform, dat continu uitbreidt. De evaluatie en bijsturing gebeurt op basis van de feedback van deze gebruikers.

In de komende jaren wil de PBD GO! IXZO beschikbaar maken voor alle GO! scholen.

Bekijk ook deze introductievideo.

Vragen?


Stel ze aan Andries Valcke - andries.valcke@g-o.be of aan Mark Willems - mark.willems@g-o.be.