Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Volwassenenonderwijs

GO! cvo.png

Het volwassenenonderwijs heeft - samen met andere partners in de volwasseneneducatie - de maatschappelijke opdracht om de deelname van volwassenen aan een leven lang leren verder te verhogen. Daarbij biedt het aan volwassenen de kans om tijdens elke fase in hun leven (beroeps- en onderwijs)kwalificaties te behalen. Daarbij heeft het volwassenenonderwijs ook een belangrijke tweedekansfunctie voor jongeren zonder diploma.

Het volwassenenonderwijs vormt ook een belangrijke hefboom voor economische, sociale en culturele ontwikkeling binnen en van onze samenleving. Door de inzetbaarheid en de actieve deelname in de samenleving te verhogen, bewerkstelligt het sociale inclusie en versterkt het maatschappelijke integratie. Mensen krijgen bovendien via het volwassenenonderwijs de kans 'sociale promotie' te realiseren.

Daarnaast draagt het volwassenenonderwijs bij tot persoonlijke en professionele ontwikkeling en emancipatie van deelnemers. Het leidt tot zelfontplooiing en een hoger persoonlijk welbevinden.

Omdat gelijke onderwijskansen en maximalisatie van talenten de kern vormen van het PPGO! is het volwassenenonderwijs voor het GO! een onontbeerlijke schakel in het realiseren van zijn missie. De tien centra voor volwassenenonderwijs vormen voor het GO! de centra voor post-initieel onderwijs bij uitstek. Ze zijn dé plek waar iemand steeds opnieuw aansluiting kan vinden bij maatschappelijke evoluties of bij de maatschappij. Omdat post-initieel onderwijs daarenboven almaar belangrijker wordt door de snelle evolutie in kennis en de geleidelijke verhoging van de levensduur, is het voor het GO! dus belangrijk dat er blijvend ingezet wordt op de drie functies van het volwassenenonderwijs: de algemeen vormende functie, de kwalificatiegerichte functie en de tweedekansfunctie.

Jouw contactpersoon

Daisy Denolf

teamcoördinator, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel