Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Juridische verduidelijkingen - internaten

Er is geen juridisch kader voor de procedures binnen de internaten. De internaten zijn gehouden om de algemene rechtsbeginselen na te leven. Daarom is het belangrijk dat internaten onderbouwde procedures opstellen.

Naar aanleiding van veelgestelde vragen door internaten wordt jou een handleiding aangereikt waarin deze vragen beantwoord werden. Omdat internaten de algemene rechtsbeginselen en de beginselen van behoorlijk bestuur moeten naleven wordt in deze handleiding hieraan ook aandacht besteed. De vragen gaan over uiteenlopende materies.

In deze handleiding:

Een inleiding

De algemene rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur

 • orde- en tucht in het internaat
 • belang van het omschrijven van procedures in het reglement (valkuilen en aanbevelingen

Veelgestelde vragen

 • Onttrekken aan toezicht
 • Drugs en alcohol
 • Betreden/ doorzoeken van kamers - fouilleren
 • Samenwerken met de politie
 • Inbeslagname van goederen
 • Leeftijdsgebonden toelatingen
 • Grensoverschrijdend gedrag
 • Toedienen van medicatie
 • Aansprakelijkheid
 • Privacywetgeving – camerabewaking
 • Privacywetgeving
 • GSM misbruik
 • Klachtenprocedure

Er bestaat eveneens een juridisch cahier rond internaten. Meer informatie hierover vind je onderaan bij documenten.

Jouw contactpersoon

Petra De Vis

beleidsmedewerker, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel