Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Juridische verduidelijkingen - algemene materies

​De antwoorden op de veelgestelde vragen gaan over verschillende materies: problemen met leerlingen, aansprakelijkheid, problemen met ouders, fouillering, privacy, personeel en andere.

De wettelijke problematiek rond leerlingen

 • Huistaken niet gemaakt – schrijfopdracht
 • Leerling steelt GSM – definitieve verwijdering

Aansprakelijkheid

 • Kind beschadigt iets van een ander kind – slecht toezicht
 • Boekentas stuk gemaakt door kind – onder toezicht – moet school dit betalen.
 • Alleen naar huis - steeds schriftelijke toestemming van de ouders
 • Bril verloren – wie betaalt dit?

Wettelijke problematiek rond ouders en de interactie met hen

 • Toegang tot schooldomein

Echtscheiding en de problematiek

 • Officiële documenten ouders – rechten en plichten van de school
 • Afhalen van de kinderen
 • Oudercontacten, mededelingen, rapporten, …
 • Risico op ouderlijke ontvoering – houding van de school
 • Inschrijving door vader – verstrekt foutieve informatie
 • Grootouder wil foto kopen van kleinkind – ouders mogen dit niet weten

Fouillering

 • Kind steelt speelgoed
 • Boekentas leegmaken

Privacy en het gebruik van beeldmateriaal

 • Publiceren van beeldmateriaal door hogeschool studenten

Wettelijke problematiek rond personeel en de school als entiteit en haar verantwoordelijkheden

 • Uitstap – begeleiden van leerlingen
 • Zwembadbegeleiding
 • Toezicht – goede huisvader/huismoeder
 • Niet afhalen van kind
 • Rondlopen in vreemde stad – diefstal: sanctioneren
 • Onvoorziene omstandigheden – leerlingen naar huis sturen
 • Polyvalente ruimte zonder toezicht

Personeelsaangelegenheden

 • Verplicht lokaal/werkruimte opruimen op 1 juli?
 • Leerkracht dronken in de klas
 • Afwezigheid ingevolge weersomstandigheden (sneeuw, ijzel, …)

Varia

 • Knutselen met wc rolletjes?
 • Puzzeltapijten?
 • Mag logopedist therapie geven tijdens schooldag?
 • Totaal verbod op GSM?

Informatie betreffende de aansprakelijkheid

 • GWP: toezicht
 • Daguitstappen: ongeval
 • Zwemlessen