Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Thema lang stilzitten

 Beweging gl.jpg

 Thema lang stilzitten 

 

 


GO! scholen nemen actie om lang stilzitten bij kleuters, kinderen en jongeren te beperken. Zelfs wanneer een leerling voldoende beweegt (=de beweegnorm behaalt) loopt deze toch gezondheidsrisico's als hij/zij lang stil zit. Een gezonde dag bestaat uit een gevarieerde mix van zitten, staan en bewegen.

Als school bepaal je zelf of en op welke manier ja aan dit thema werkt. Maar je werkt wel altijd doelgericht. Ter illustratie, kan je enkele doelstellingen vinden, die bij het thema passen.

Doelstellingen

  • Leerlingen beseffen het belang van het beperken van lang stilzitten en schermtijd, en de relatie met andere gezondheidsfactoren
  • Leerlingen kunnen gebruik maken van de ondersteuning die de school biedt bij het beperken van lang stilzitten: een mix van educatie, schoolinfrastructuur, motiverende afspraken en regels, en zorg en begeleiding.
  • Leerlingen zitten minder lang stil gedurende de schooldag
  • Leerlingen beperken hun zittende schermtijd

Thema lang stilzitten als onderdeel van het beleid rond leerlingenbegeleiding

De vier begeleidingsdomeinen binnen leerlingenbegeleiding beïnvloeden elkaar. Dit kunnen we ook illustreren aan de hand van het thema stilzitten. Leerlingen worden van te lang stilzitten minder fit, lopen risico op overgewicht en obesitas, minder sterke spieren en gewrichten, slaapproblemen, hebben een lager mentaal welbevinden en in sommige gevallen zelfs minder goede schoolresultaten.

Werk maken van een beleid rond minder lang stilzitten op school

Bewegingstussendoortjes tijdens de les, statafels in de klas, software die je eraan herinnert even het zitten te onderbreken in de computerklas, een speelplaats die lang stilzitten ontmoedigt, actieve verplaatsingen voor schooluitstappen,  … Het zijn één voor één voorbeelden die een plaats kunnen krijgen binnen het beleid rond minder lang stilzitten van jouw school. Mooie initiatieven, maar toch maken die verschillende activiteiten nog geen samenhangend beleid rond minder lang stilzitten. Hoe moet het dan wel? Het geheim zit hem in een gezonde mix van strategieën. Inspiratie vind je op deze website.

Inspirerende documenten

Inspirerend artikel uit Klasse.

Gezond Leven ontwikkelde een brochure om ouders te betrekken bij een schoolbeleid rond minder lang stilzitten.

Gezond Leven ontwikkelde instrumenten om je beleid rond sedentair vorm te geven, zoals een checklist 'actief toezicht', een voorbeeldmatrix sedentair gedrag  en nog zoveel meer… 

Nood aan ondersteuning

Voor de ondersteuning bij een veranderingsproces of bij het vormgeven van een beleid kan de school rekenen op de PBD. Maar voor de thematische expertise rond het thema 'lang stilzitten' werkt het GO! samen met  het Vlaams Instituut Gezond Leven en MOEV.

Ondersteuning op maat

Bij MOEV kan je ook terecht voor ondersteuning op maat van jouw school.

Online leerlijn thema lang stilzitten

ontdek met een handige zoekfunctie welke leerinhouden geschikt zijn voor jouw klasgroep, van de 1ste kleuterklas tot het 6de middelbaar. En, je vindt er ook bijhorende lesmaterialen!
https://www.gezondleven.be/leerlijnen 

 

Jouw contactpersoon

Dean Hellebuyck

pedagogisch medewerker, Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel