Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

A20 Dossier elektrische installatie

Korte beschrijving:

De werkgever moet een dossier van de elektrische installatie samenstellen en bijhouden. Het wordt op een geschikte drager bewaard en wordt ter beschikking gesteld van de werknemers die werkzaamheden of opdrachten moeten uitvoeren in de onderneming. De volgende elementen maken minimaal deel uit van het dossier:

 1. De schema's en de plannen van de elektrische installatie;
 2. Een duidelijke identificatie van de delen van de elektrische installatie die niet voldoen aan het AREI;
 3. De risicoanalyses van de delen van de installatie die niet voldoen aan het AREI en een verantwoording van de genomen preventiemaatregelen;
 4. Berekeningsnota's en de andere documenten die eventueel nodig zijn om de naleving van de bepalingen van dit KB te beoordelen;
 5. Het verslag van het eerste (= gelijkvormigheidsonderzoek), het voorlaatste en het laatste controlebezoek;
 6. Werkinstructies voor het personeel en instructies voor het toedienen van de eerste hulp bij een ongeval te wijten aan een elektrisch incident;
 7. Een lijst met de namen van de personen die een BA4 of een BA5 attest hebben met vermelding van hun bekwaamheid, de delen van de installatie waarvoor hun bekwaamheid geldig is en de evaluatie die geleid heeft tot het toekennen van het attest. 

Specifiek in het kader van werkzaamheden aan elektrische installaties moeten volgende personen aangeduid worden:

 • Installatieverantwoordelijke: persoon aangeduid om de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de elektrische installatie op zich te nemen;
 • Werkverantwoordelijke: persoon aangeduid om de leiding van de werkzaamheden op zich te nemen.

Wetgeving:

 • Codex, boek III, titel 2: Elektrische installaties

 • AREI - Boek I: Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

 • AREI - Boek II: Installaties op hoogspanning

Periodiciteit:

Eenmalig en bij wijzigingen

Uitvoering:

Algemeen directeur of gemandateerde directeur in samenwerking met de hiërarchische lijn