Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Model van arbeidsreglement

Pagina delen

Het meest recente model van AR is de versie 2024-06-01.

Het arbeidsreglement legt de algemene arbeidsvoorwaarden (wederzijdse rechten en plichten) vast en verschaft informatie over de werking en de organisatie van het werk in de scholengroep/instelling.

Ieder personeelslid moet in principe een papieren kopie van dit document krijgen en steeds de meest actuele versie met de wijzigingen kunnen raadplegen.

Het meest actuele model en ook de bijlagen staan ter beschikking van de personeelsverantwoordelijken van de scholengroep en de directeurs. Het model dient als leidraad voor het opstellen van het instellingsspecifieke arbeidsreglement AMVD-personeel.

Gewijzigde of nieuwe elementen

Aan de vorige versie van 1 januari 2022

Voorafgaande opmerking:

de artikelen in het model arbeidsreglement werden hernummerd!
 

Art. 6. (voorheen art. 7) van onberispelijk gedrag zijn:

De kandidaat-werknemer moet van onberispelijk gedrag zijn, zoals dat blijkt uit het uittreksel uit het strafregister dat niet langer dan 1 maand (door het gemeentebestuur) tevoren werd afgeleverd;

Art. 15 b) (voorheen art. 16 b)) bekenmaking van de variabele roosters:

De toepasselijke deeltijdse variabele uurroosters zullen ten minste 7 werkdagen vooraf worden meegedeeld eestdagen: voor personeelsleden belast met ochtend-, avond- en middagtoezicht geven de feestdagen die in de vaste verlofperiodes in het onderwijs vallen geen recht op loon: geschrapt;

Art. 19 (voorheen art. 20) wijze van opname van de vakantiedagen:

Verduidelijking: Basisoverlegcomité van de scholengroep;

Nieuw Art. 20 ziekte tijdens jaarlijkse vakantie:

Het personeelslid dat arbeidsongeschikt wordt tijdens zijn vakantie (door ziekte of ongeval) heeft recht op gewaarborgd loon wegens arbeidsongeschiktheid en behoudt in elk geval het recht op zijn door arbeidsongeschiktheid niet opgenomen vakantiedagen voor een maximum van 20 dagen;

Art. 22 vermeldingen in het medisch getuigschrift:

Attesten van buitenlandse artsen worden steeds opgemaakt in een verstaanbare taal. Daaronder wordt verstaan: één van de drie landstalen (Nederlands, Frans, Duits) of Engels;

Art. 24 controle: werd herschreven;

Art. 27 & 28:

Elektronische aangifte arbeidsongeval in Mijn Onderwijs

Adres MEDEX;

Art. 41 klein verlet:

Vaderschapsverlof (ook wel geboorteverlof genoemd): twintig dagen;

Art. 42 verlof om dwingende reden:

Toevoeging zorgverlof;

Art. 43, 44, 45, & 46 beëindiging van de arbeidsovereenkomst:

Herschreven;

Art. 48 a. verplichting werknemers verschaffen inlichtingen wordt art. 49;

Hoofdstuk 12: definities & toevoeging externe procedure;

Toevoeging hoofdstuk 13: recht op deconnectie.

Heb je een vraag?

Bart Pauwels - 02 790 96 57
Lesley De Cock - 02 790 93 90

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.