Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

STEM

Pagina delen

In het brandpunt van onze GO! visie op 21ste eeuws onderwijs staat Gepersonaliseerd Samen Leren (GSL). STEM is bij uitstek het leerdomein waarin GSL voortdurend aan de orde is. We leven in een hoogtechnologische samenleving waar het niet langer mogelijk is om van alles even veel kennis te hebben. Daarom worden leerlingen begeleid om ze tot zelfsturende en levenslange lerenden te vormen. STEM is hiervoor meer dan een aanzet.

Daarnaast prikkelt het STEM-aanbod kinderen om zelf aan de slag te gaan rond technische problemen die ze ervaren door leergebiedoverschrijdende competenties in te zetten. Hierbij formuleren ze zelfstandig eigen leerdoelen of onderzoeksvragen, waarbij ze de duurzaamheidsdoelen als bewuste en klimaatgevoelige actieve burgers geïntegreerd mee op nemen. Deze wereld moet immers nog een eeuwigheid mee.

Het leren van de leerlingen tijdens STEM beslaat het volledige scala van de aangewezen 21ste-eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden worden optimaal geobserveerd en geëvalueerd door middel van permanente evaluatie. Een gegeven waar klassen in het basisonderwijs vaak nog niet zo vertrouwdheid mee zijn.

Verandertraject: STEM

Bij aanvang van het verandertraject wordt een focus gekozen binnen de doelstellingen uit het curriculum en zullen deze op maat van en in dialoog met de school geoperationaliseerd worden. 

 • Leerkrachten en leerlingen formuleren hun projectdoelen/ SDG's/onderzoeksvragen/ probleemstellingen/ leerbehoeftes doelgericht.
 • Leerkrachten formuleren STEM-competenties en leerlingen schalen zichzelf in voor deze competenties.
 • Leerkrachten hanteren een procesgerichte aanpak binnen de STEM-projecten (STEMOOV).
 • Leerkrachten passen methodieken om permanent en competentiegericht te evalueren toe.
 • Het schoolteam pakt het aangeboden STEM-onderwijs systematisch, doelgericht en onderbouwd aan op school.

Opbouw

 

Schematische voorstelling van de opbouw van het VT basisonderwijs. 1. BSA, 2. resultaten en effecten, 3. input en vorming, 4. begeleiden einde schooljaar en tot slot 5. opstart nieuw schooljaar

Effecten

 • Kinderen ontwikkelen zich tot ondernemende, zelfstandige, getalenteerde en geëngageerde onderzoekers en ontwerpers van technische en duurzame systemen. 
 • De leerlingen ontdekken hoe zij hun competenties kunnen inzetten om samen een duurzame onderneming voor technische ontwikkelingen op te zetten en leren hierbij coöperatief en constructief. 
 • Leerlingen zetten de opgebouwde kennis en vaardigheden vanuit andere leergebieden en domeinen in om een technisch probleem aan te pakken.

 

We plannen de trajecten in via de jaarlijkse begeleidingsovereenkomst tussen PBD-GO! en je scholengroep.

Verdere professionalisering

Via de PBD-GO! Materialenbank, Helpdesk en vormingen kunnen schoolteams, leden van het kernteam STEM of leraren met een boontje voor STEM zich verder en specifieker professionaliseren rond computationeel denken, duurzame ontwikkelingsdoelen, evalueren voor STEM, … Dat aanbod komt naar de school toe, wordt digitaal of centraal aangeboden. Hiervoor werkt PBD-GO! samen met sterke externe partners die mee zijn ondergedompeld en doordrongen van het GO! curriculum.

Meer PBD-GO! ondersteuning

Ontdek hoe PBD-GO! jou kan ondersteunen via de Materialenbank en Helpdesk.

Materialenbank en Helpdesk

Heb je een vraag?

Pedagogische begeleidingsdienst - 02 790 96 10

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.