Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Stakeholder map

Pagina delen

De stakeholder map is het in kaart brengen van alle relevante belanghebbenden. Zo krijg je inzicht in hun positie ten opzichte van jouw gewenste vernieuwing of verbetering.

Waarom?

Je krijgt een visuele weergave van alle organisaties en/of mensen die het project kunnen beïnvloeden en hoe zij met elkaar verbonden zijn. Belangrijk hierbij is om je steeds af te vragen of er voldoende draagvlak is om je vernieuwing te verkennen, te bevragen, een piloot op te starten of te implementeren.

Aanpak

Denk na over de verschillende stakeholders bij dit project en schrijf ze neer op post-its. Er zijn verschillende soorten stakeholders bij elk project:

 • De gebruikers zelf
 • Het eerstelijns-personeel
 • De interne stakeholders achter de schermen
 • De externe stakeholders achter de schermen

Kleef de post-its met stakeholders in de template in het relevante vak. Hierbij bekijk je samen:

 • Hoeveel invloed de stakeholders hebben op het project.
 • Hoeveel interesse de stakeholder hebben in het project.

Eens de stakeholders in de matrix staan zijn er vier soorten stakeholders:

 • Een sleutelfiguur: een stakeholder waarmee je best kan gaan samenwerken
 • Een geïnteresseerde: een stakeholder die je best kan informeren over het project
 • Een toeschouwer: een stakeholder waaraan je weinig aandacht moet schenken
 • Een beïnvloeder: een stakeholder die je best tevreden kan houden

Tip: Elke sleutelfiguur én beïnvloeder heeft een goed antwoord nodig op de vraag 'Wat zit er voor mij in deze vernieuwing?'

Inclusief design

Leerlingen kan je betrekken bij het identificeren van directe en indirecte stakeholders die hun leerervaring beïnvloeden.

Ouders kan je betrekken bij het identificeren van stakeholders vanuit een focus op de kwaliteit van het onderwijs en communicatie tussen verschillende stakeholders.

Leerkrachten en onderwijsprofessionals kan je betrekken bij het identificeren van stakeholders die het onderwijsproces beïnvloeden, dit zorgt voor groter succes.

Template en materiaal

Een template van de stakeholder map vind je in de rechterkolom bij downloads.

Materiaal

 • Post-its
 • Schrijfgerief
 • Whiteboard/groot blad papier/flipchart/… om stakeholdersmap op te plakken of een online 'plaats' zoals Miro

Heb je een vraag?

Mark Willems
Katleen Janssens - 02 790 94 34
Ariane Carlier - 02 790 96 91

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.