Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Informatie voor startende directeurs

Pagina delen

Dubbel boekhouden

In de opleiding tot directeur krijgt het financiële luik voor het beheren van de schoolfinanciën een centrale plaats. 

Het principe van het 'dubbel boekhouden' is  van toepassing in alle GO! scholen. Een dubbele boekhouding vertaalt zich op het einde van een boekjaar in een jaarrekening die is samengesteld uit een balans, een resultatenrekening en een toelichting.

Begroting 

De scholen(groepen) zijn gehouden een begroting op te stellen. Aangezien elke school een schoolbudget toegewezen krijgt, moet er ook voor elke school een deelbegroting opgesteld worden. Alle deelbegrotingen van de scholen vormen, samen met de begroting voor de werking van de groep, de eindbegroting van de scholengroep.
Onder begroting wordt verstaan de (economische) jaarbegroting enerzijds en de (economische) meerjarenbegroting anderzijds waarbij de meerjarenbegroting vijf volgende begrotingsjaren omvat en de meerjarenbegroting rekening houdt met de volgende terreinen:

 • algemeen financieel beleid;
 • personeelsbestand en personeelsbeleid;
 • investeringen.

Het opstellen van een begroting heeft een tweeledig doel:

 • het uitstippelen van een beleid (begroting als beleidsinstrument);
 • een middel om de kosten te beheersen (werkingsuitgaven binnen de werkingsmiddelen te houden).

Heb je een vraag?

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.