Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Leersteun en leersteunmodel

Pagina delen

Het decreet Leersteun is goedgekeurd door het Vlaams parlement en van kracht. Het beleidsproces is afgelopen.

De ondersteuning voor de GO! onderwijsprofessionals en de implementatie binnen Leersteun is overgeheveld naar de afdeling Netbrede Ondersteuning en de pedagogische begeleidingsdienst.

Alle informatie bij Organisatie en Regelgeving -> Leersteun en bij Pedagogische begeleiding -> Leersteun.

6 juni 2024 - brief minister Weyts aan de leersteuncentra

Op 4 juni werd vanuit het kabinet van minister Weyts een brief bezorgd aan de leersteuncentra omtrent de pensioenregeling, de vaste benoeming en de 36 klokuren regeling (dienstverplaatsingen). De reden voor dit schrijven zijn de vele vragen die in het veld leven, niet in het minst over de pensioenregeling die feitelijk federale materie is.

De brief van minister Weyts kan je hier raadplegen.

17 mei 2024 - verlenging project professionalisering buitengewoon onderwijs in het kader van leersteun - definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering

Op 16 december 2022 keurde de Vlaamse Regering het besluit tot professionalisering van het buitengewoon onderwijs in het kader van leersteun goed. Met dit project wordt financiële steun gegeven aan de pedagogische begeleidingsdiensten en 14 scholen buitengewoon onderwijs om goede praktijken te versterken rond het stellen van hoge doelen in het buitengewoon onderwijs en het versterken van de samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs.  
Dit besluit had een voorziene looptijd van twee jaar en zou dus aflopen op 30 november 2024.  
 De Vlaamse Regering heeft nu beslist om het project te verlengen tot het einde van het schooljaar ’24-‘25. Dit moet de scholen buitengewoon onderwijs in staat stellen om hun goede praktijk in het stellen van hoge doelen voor hun leerlingen te verduurzamen en te verankeren in de reguliere schoolwerking. Het extra schooljaar biedt de betrokken scholen ook de mogelijkheid om de lessen en ervaringen uit het project op een voor hen relevante manier te delen met andere scholen buitengewoon onderwijs én scholen gewoon onderwijs. Dit versterkt de verspreiding van de goede praktijken en van de effectiviteit van de investering van overheidsmiddelen in dit project. 
 
Via volgende linken kunnen de stukken geraadpleegd worden: het besluit en de bijhorende nota aan de Vlaamse regering

Brief leersteuncentra

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.