Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Vacatures in het GO! onderwijsnet

De vacatures in het GO! onderwijsnet betreffen lesopdrachten of administratieve en ondersteunende opdrachten in onze scholen, scholengroepen, internaten, Centra voor Leerlingenbegeleiding of Centra voor Volwassenenonderwijs.

Om je wegwijs te maken in de verschillende ambten en personeelscategorieën in het onderwijs lees je best eerst alle informatie op de website van Onderwijs Vlaanderen

Vacatures voor wervingsambten

Dit zijn de vacatures voor bv. leraar, onderwijzer, administratief medewerker, studiemeester-opvoeder, .... 

Je vindt vacatures voor wervingsambten op de VDAB-website.

Vacatures voor selectie- en bevorderingsambten

Dit zijn de vacante betrekkingen voor bv. directeur, adjunct-directeur, technisch adviseur, technisch adviseur-coördinator, coördinator DBSO, internaatbeheerder, …
 
Je vindt vacatures voor selectie- en bevorderingsambten op de VDAB-website of op GO! pro -> Personeel en jobs -> Statutair personeel in scholen(groepen) -> Selectie- en bevorderingsambten -> Vacatures.

Nuttige informatie voor het statutair personeel is te raadplegen op GO! pro -> Personeel & jobs -> Statutair personeel.

Vacatures voor contractueel personeel

Deze vacatures zijn bestemd voor bv. buschauffeur, busbegeleider, onderhoudspersoneel, begeleider kinderdagverblijf, ... in scholen of scholengroepen. Dit zijn de personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst voor werknemers tewerkgesteld worden.

Je vindt vacatures voor contractueel personeel op de VDAB-website.

Nuttige informatie voor contractueel personeel vind je op GO! pro -> Personeel & jobs -> Contractueel personeel.