Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Historiek

Toen het GO! nog Rijksonderwijs was voerden de inspecteurs onderzoeken. Rond 1990 nam de pedagogische begeleidingsdienst deze taak over, soms samen met een medewerker van de administratie. Dit werk strookte echter niet met de decretale opdracht van de pedagogische begeleidingsdienst, namelijk het begeleiden van scholen en personeelsleden.
 
Vanaf 1 januari 2000 werden de scholengroepen bevoegd voor het personeelsbeleid, dus ook voor orde- en tuchtmaatregelen en alle aanverwante maatregelen. De scholengroepen zijn ook bevoegd om onderzoeken uit te voeren waarop ze zich achteraf kunnen baseren om desgewenst orde- of tuchtmaatregelen uit te spreken of andere maatregelen te nemen. Dit bleek echter niet altijd evident. Zo kan er een probleem van objectiviteit ontstaan als de scholengroep een uitspraak moet doen op basis van een onderzoek dat hij zelf gevoerd heeft. Het bleek ook moeilijk voor de scholengroepen om medewerkers vrij te stellen om dergelijke onderzoeken uit te voeren. Daarom groeide vanuit de scholengroepen de vraag naar een geprofessionaliseerde cel die op verzoek van de scholengroep een onafhankelijk onderzoek kan instellen rond een opdracht die zij hebben gedefinieerd. De scholengroepen benadrukten dat deze onderzoekscel onafhankelijk moest functioneren, zowel van zijn opdrachtgever (de scholengroepen zelf dus) als van de Raad van het GO!.
 
De onderzoekscel werd dan uiteindelijk effectief opgestart vanaf het schooljaar 2001-2002. Ze werd weliswaar administratief ondergebracht bij de centrale diensten, maar werkt inhoudelijk volkomen onafhankelijk. De scholengroepen kunnen rechtstreeks, dus zonder de hiërarchische weg te volgen, met de onderzoekscel corresponderen.
 
Op dit moment is de onderzoekscel ondergebracht bij de afdeling Organisatieondersteuning. Het afdelingshoofd heeft enkel administratieve bevoegdheid en komt niet inhoudelijk tussen in de individuele onderzoeksopdrachten.
 
Op 30 april 2010 gaf de Raad van het GO! de onderzoekscel een nieuw formeel kader.
Op 31 augustus 2011 werd het Charter tussen de onderzoekscel en de begeleidingscommissie vastgelegd. Het legt de krijtlijnen vast van de werking van de onderzoekscel.
 
In essentie ondersteunt de onderzoekscel dus de scholengroepen in specifieke aspecten van het personeelsbeleid. De onderzoeksrapporten moeten de scholengroep de mogelijkheid bieden om met de nodige kennis van zaken een beslissing te nemen in personeelskwesties.