Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Soorten onderzoeken

Pagina delen

Het feitenonderzoek

De onderzoekscel voert onderzoeken uit naar feiten en gebeurtenissen met betrekking tot personeelsleden van alle instellingen van het GO!. Een bepaalde problematiek of gebeurtenis wordt zo nauwkeurig mogelijk in kaart gebracht vanuit onder andere volgende vraagstelling:

 • Wat is er gebeurd?
 • Waar heeft zich dat voorgedaan?
 • Wanneer greep dit plaats?
 • Wie was daarbij betrokken?
 • Hoe heeft alles zich afgespeeld?
 • In welke omstandigheden gebeurde dit alles?

Voorbeelden: een handgemeen tussen leraar/leerling, financiële malversaties, ongewenste seksuele handelingen, …

Doorgaans vraagt een scholengroep dergelijke onderzoeken met de bedoeling om zich achteraf tuchtrechtelijk te positioneren. Het onderzoek kan ook gericht zijn op het onderzoeken van één of meerdere klachten. 

Een ordeproblematiek

Een onderzoek kan ook gaan over een ordeproblematiek. Het gaat dan over een verstoorde samenwerking tussen personeelsleden. In dat geval onderzoekt het team de positie van een personeelslid in de instelling, bijvoorbeeld na lange afwezigheid, omwille van problemen in de intermenselijke verhoudingen, omwille van toestanden uit de privésfeer en zo meer.

Aan de onderzoekscel wordt in zo’n geval bijvoorbeeld gevraagd om na te gaan waar precies het probleem zit, of betrokkene nog in de school in kwestie kan functioneren en of er nog voldoende vertrouwen in betrokkene is bij de andere schoolparticipanten.

Heb je een vraag?

Jan Criel - 02 790 96 34

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.