Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Onderzoeksdaden

Pagina delen

Het onderzoeksteam kan diverse onderzoeksdaden stellen. 

Het administratief onderzoek

Het onderzoeksteam moet toegang krijgen tot alle documenten of digitale bestanden die nuttig kunnen zijn voor het onderzoek voor zover dit niet in tegenstrijd is met de regelgeving rond privacy. Indien nodig kan het team documenten of bestanden in verzekerde bewaring nemen.
De betrokkene, de algemeen directeur en al wie bij het onderzoek betrokken is kunnen in de loop van het onderzoek stukken aanreiken aan het onderzoeksteam.

Het plaatsbezoek

De onderzoekscel heeft onbeperkte toegang tot alle relevante gebouwen of plaatsen (met uitzondering van privéwoningen) van de entiteiten die binnen de onderzoeksaanvraag vallen. Bij een plaatsbezoek kan het onderzoeksteam foto’s of video-opnames maken.
Het onderzoeksteam kan een reconstructie van de feiten uitvoeren en filmen. Het kan niemand verplichten om aan de reconstructie mee te werken. Als een getuige of betrokkene bij het filmen van de reconstructie zichtbaar in beeld komt, vraagt het onderzoeksteam hiervoor vooraf de toestemming van degene die in beeld komt.

De schriftelijke bevraging

Het onderzoeksteam kan een schriftelijke bevraging organiseren om veel getuigen op een korte tijd aan het woord te laten. Het staat de bevraagden vrij hieraan al dan niet mee te werken.

De interviews

Interviews van de betrokkene en de meerderjarige getuigen
Alle mondelinge informatie die relevant blijkt te zijn voor het onderzoek wordt geformaliseerd via een interview, waarvan de onderzoekers een verslag opstellen. Na lezing en eventuele aanpassing tekenen de meerderjarige geïnterviewden en de onderzoekers dit verslag. De betrokkene of de getuigen krijgt onmiddellijk een kopie van het ondertekend verslag mee. 
 
Interviews van minderjarige getuigen
Het onderzoeksteam hoort enkel minderjarige getuigen als het onontbeerlijk is voor het onderzoek.
 
Vóór het horen van elke minderjarige getuige brengt het onderzoeksteam voorafgaand minstens één ouder van de minderjarige op de hoogte. Deze telefonische verwittiging gebeurt door de contactpersoon van de school die volgende informatie zal geven:

 • wanneer het gesprek plaats vindt;
 • waarom (voorwerp van het onderzoek zonder inhoud van het dossier te melden);
 • de mogelijkheid tot bijstand van een voorgestelde meerderjarige raadsman/vertrouwenspersoon van de school (zorgcoördinator/leerlingbegeleider) of mogelijkheid tot voorstel door ouders zelf van een meerderjarige raadsman. Bijstand van een CLB-medewerker komt enkel ter sprake wanneer deze reeds voordien contact had met de minderjarige leerling in het kader van dat dossier;
 • bij een -12-jarige leerling zal aan de ouders nog meegedeeld worden dat het gesprek opgenomen wordt in functie van de verwerking/transcriptie nadien;
 • de contactpersoon geeft aan de ouder(s) het e-mailadres van de onderzoekscel.
 • De contactpersoon van de instelling bezorgt daags voor het interview voornoemde informatie via email aan de coördinator van het onderzoek.

Het gesprek met de minderjarige leerling verloopt in een respectvolle en informele sfeer. De meerderjarige raadsman/vertrouwenspersoon kijkt toe op een correct en sereen verloop van het gesprek. Bij de start van het gesprek vraagt het onderzoeksteam aan de minderjarige, waarvoor geen meerderjarige raadsman/vertrouwenspersoon werd gevraagd, of hij alsnog wil dat een vertrouwenspersoon het interview bijwoont en registreert deze vraag in de audio- en/of video-opname. De minderjarige kan ook zelf de eventuele meerderjarige raadsman/ vertrouwenspersoon aanduiden. Het onderzoeksteam houdt rekening met de wens van de minderjarige.
 
Tevens wordt aan de minderjarige gevraagd en opgenomen dat hij/zij akkoord gaat met de audio-en/of video-opname.
 
Het onderzoeksteam brieft voorafgaand aan het interview met de minderjarige de meerderjarige raadsman/vertrouwenspersoon over diens rol. Die rol is beperkt tot die van waarnemer. De vertrouwenspersoon stelt zo nodig de leerling op zijn gemak en vangt de leerling eventueel na het interview op. Voor de rest komt de vertrouwenspersoon niet tussen in het onderzoek.
 
De 2de onderzoeker typt het verslag uit maar zonder tussenvragen (anders dan bij de volwassene) en louter als neerslag.
 
Alle interviews van minderjarigen worden via audio- en/of videoregistratie opgenomen mits zijn/haar toestemming, of in het geval van een minderjarige jonger dan 12 mits toestemming van een ouder.
 
Bij interviews met een -12 jarige kan op vraag van de ouder(s) via e-mail gericht naar de onderzoekscel en afhankelijk van de agenda van de onderzoekscel, hen de mogelijkheid worden geboden om het videobestand te bekijken in het Huis van het GO!. Bij interviews met een + 12 jarige kan hij/zij zelf vragen via e-mail, gericht naar de onderzoekscel en afhankelijk van de agenda van de onderzoekscel, om het videobestand te bekijken in het Huis van het GO!.

Geen onderzoeksdaden

Volgende elementen maken geen deel uit van een onderzoek:

 • Bemiddelen bij conflicten.
 • De betrokken personeelsleden of scholen ondersteunen.
 • Naar oplossingen zoeken voor de problematiek in kwestie.
 • De volledige werking van een instelling onderzoeken.
 • Het volledig functioneren van een personeelslid onderzoeken.
 • Personeelsleden evalueren.
 • Uitspraken doen over tucht-of ordemaatregelen.

Heb je een vraag?

Jan Criel - 02 790 96 34

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.