Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Onderzoek naar personeel

"De onderzoekscel is verbonden aan de centrale diensten van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.  Een team van onderzoekers onderzoekt feiten en gebeurtenissen die zich kunnen voordoen bij alle personeelsleden (ook contractuelen) die tot de scholengroepen van het GO! behoren.

Het onderzoek is niet gericht op het functioneren van een personeelslid. Het onderzoeksteam stelt zich niet in de plaats van de evaluator en voert geen audit uit van (een deel van) een instelling."

De onderzoekscel bestaat uit één medewerker van de centrale administratie en momenteel drie gedetacheerde personeelsleden.

De opdrachtgever kan enkel de raad van bestuur zijn of (bij delegatie) de algemeen directeur van een van de 26 scholengroepen van het GO!.

Directeurs, leerkrachten, ouders en anderen die menen dat er in een school een onderzoek nodig is, wenden zich dus het best tot de scholengroep.

De onderzoekscel heeft in die opdracht geen bemiddelende rol, ondersteunt geen betrokken personeelsleden of scholen en zoekt niet naar oplossingen.