Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Handleiding contractueel (A)MVD-personeel

De handleiding contractueel (A)MVD-personeel bevat de specifieke juridische principes en mechanismen inzake arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementering en sociale zekerheid voor de arbeiders en de bedienden van de scholen(groepen). Deze handleiding bevat steeds de meest actuele informatie met hyperlinks naar diverse thema's.

Nieuw in 2022
Verhoging barema's AMVD (arbeiders en bedienden) ingevolge indexatie met 2% vanaf 1 juni 2022;

- Verhoging barema's AMVD (arbeiders en bedienden) ingevolge indexatie met 2% vanaf 1 april 2022;
- Verhoging barema's AMVD (arbeiders en bedienden) ingevolge indexatie met 2% vanaf 1 februari 2022;

- Nieuwe grensbedragen loonbeslag vanaf 1 januari 2022;
- Nieuwe schalen bedrijfsvoorheffing en verminderingen vanaf 1 januari 2022;
- Toezichters krijgen ook de korte schoolvakanties en lesvrije dagen (en dus ook de inbegrepen feestdagen) doorbetaald vanaf 1 januari 2022;
- Fietsvergoeding wordt opgetrokken naar 0,21 €/km vanaf 1 januari 2022;
- Bestaanszekerheidsvergoeding busbegeleiders wordt opgetrokken tot 10 € per dag volledig uitkeringsgerechtigde werkloosheid vanaf 1 juli 2022;
- Aangepaste modellen en nieuw model ontslag wegens definitieve arbeidsongeschiktheid na re-integratie;
- Aangepaste FAQ's;


Jouw contactpersoon

Bart Pauwels

beleidsmedewerker onderwijspersoneel, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Lesley De Cock

themaspecialist onderwijspersoneel, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel