Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Handleiding contractueel (A)MVD-personeel

De handleiding contractueel (A)MVD-personeel bevat de specifieke juridische principes en mechanismen inzake arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementering en sociale zekerheid voor de arbeiders en de bedienden van de scholen(groepen). Deze handleiding bevat steeds de meest actuele informatie met hyperlinks naar diverse thema's.

Nieuw


- Verhoging barema's AMVD met 1,1 % vanaf 1 januari 2021
- Optrekken geboorteverlof vader tot 15 dagen vanaf 1 januari 2021
- Geïndexeerde bedragen loonbeslag vanaf 1 januari 2021
- Aaangepaste waarde huisvesting huisbewaarder
- Aangepaste FAQ's

Jouw contactpersoon

Bart Pauwels

beleidsthemabeheerder, Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Lesley De Cock

dossierbehandelaar, Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel