Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Handleiding contractueel (A)MVD-personeel

De handleiding contractueel (A)MVD-personeel bevat de specifieke juridische principes en mechanismen inzake arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementering en sociale zekerheid voor de arbeiders en de bedienden van de scholen(groepen). Deze handleiding bevat steeds de meest actuele informatie met hyperlinks naar diverse thema's.

Nieuw


- Vergoeding dienstverplaatsing vanaf 1 juli 2020
- Overdracht prenataal verlof : nieuwe gelijkstelling arbeid vanaf 1 maart 2020
- Loopbaanonderbreking mantelzorg vanaf 1 september 2020
- Geïndexeerde loonschalen vanaf 1 april 2020
- Waarde huisvesting huisbewaarder
- Aangepaste FAQ's

Jouw contactpersoon

Bart Pauwels

beleidsthemabeheerder, Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Lesley De Cock

dossierbehandelaar, Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel