Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Arbeidsreglement

​Het arbeidsreglement is het document dat de algemene arbeidsvoorwaarden (wederzijdse rechten en plichten) vastlegt en informatie verschaft over de werking en de organisatie van het werk in de scholengroep/instelling.

Ieder personeelslid moet in principe een papieren kopie van dit document krijgen en steeds de meest actuele versie met de wijzigingen kunnen raadplegen. Personeelsverantwoordelijken van de scholengroep en directeurs kunnen het meest actuele model dat als leidraad dient voor het opstellen van het instellingsspecifieke arbeidsreglement AMVD-personeel alsook de bijhorende bijlagen hier terugvinden.

Nieuw 

Arbeidsreglement model 11 versie 2022-01-01.docx

Art. 5. medisch attest van lichamelijke geschiktheid bij aanwerving : geschrapt;

Art. 18. feestdagen : voor personeelsleden belast met ochtend-, avond- en middagtoezicht geven de feestdagen die in de vaste verlofperiodes in het onderwijs vallen geen recht op loon : geschrapt;

Art. 41. klein verlet : wijziging van punt 5, 6 en 7 (invoering rouwverlof) en 17 en 18 (schrapping) ingevolge aanpassingen in de respectievelijke wetgeving.


Jouw contactpersoon

Bart Pauwels

beleidsmedewerker, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Lesley De Cock

themaspecialist, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel