Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Pedagogische ondersteuning bij de modernisering SO

​Hieronder vind je de stappen en alle bijhorende documenten van het beleidsondersteunende traject Modernisering SO uit schooljaar 2020-2021. Je vindt de materialen ook terug in de PBD-GO! materialenbank. De laatste jaren zijn er verschillende contextuele factoren geweest die de uitrol van de modernisering hebben bemoeilijkt zoals COVID-19, het lerarentekort, leervertraging of eventuele directeurswissels. Via de opeleiding Modernisering SO: van kijkwijzer naar wegwijzer krijgen scholen de kans om even stil te staan bij hun eigen traject, prioriteiten te stellen en bij te sturen waar nodig.


Stap 1: september - oktober 2020

Op het niveau van de scholengemeenschap kunnen een 'check' en 'act' (pdca) voor de periode 2018-2020 plaatsvinden. De PBD kan de scholengemeenschap hierbij ondersteunen.

De modernisering werd voorbereid, de nieuwe structuur en het nieuwe curriculum werden geïmplementeerd in de eerste graad. Waar staan we nu?

  • Welke ambities hebben we gesteld voor de drie graden? Waarom? Met welke prioriteiten?
  • Welke ambities hebben we bereikt? Welke ambities moeten we bijstellen? Welke belangrijke ambities ontbreken er?

Hoe pakken we 2020-2025 aan?

  • Welke zijn onze prioritaire keuzes m.b.t. verdere implementatie van de modernisering SO?
  • We stellen een plan van aanpak op voor deze implementatie op korte termijn en op lange termijn.
  • We formuleren onze ondersteuningsnoden op de verschillende niveaus en maken afspraken ter zake.

We ontwikkelden de volgende ondersteunende materialen om deze reflectie- en checkoefening grondig aan te pakken, zowel met de scholengemeenschap als met het schoolteam:

Stap 2: oktober 2020

Eens het waarom en het wat van de modernisering voor iedereen duidelijk is, eens er prioriteiten in de vele uitdagingen werden bepaald, zijn ook de voorwaarden vervuld om grondig kennis te maken met de nieuwe studierichtingen en hun onderliggende componenten.

In dit filmpje kun je kennismaken met de nieuwe studierichtingen en hun onderliggende componenten. We duiden ook de documenten i.v.m. de studierichtingsprofielen en de nieuwe doelen die eerder via e-mail werden bezorgd.


 


Aanbod ondersteuning

We reiken het materiaal van bovenstaande sessie zo aan dat directeurs/beleidsteams deze sessie vervolgens zelfstandig voor hun schoolteam kunnen brengen.

Daarnaast maken we per studierichting infofiches, bijvoorbeeld Technologische wetenschappen in een notendop. Zo voorzien we op termijn voor het merendeel van de studierichtingen zulke infofiches. Hier vind je de al beschikbare documenten. Ze bieden extra ondersteuning in het maken van de juiste keuzes inzake concordanties en programmaties.

 

Stap 3: oktober - december 2020

Directeurs en beleidsteams gaan met hun schoolteams aan de slag in een eerste oriëntatie op het nieuwe curriculum van de nieuwe studierichtingen. Hiervoor reiken we nog voor het herfstverlof een leidraad curriculumstudie aan. Het is cruciaal dat leraren goed voorbereid zijn op het WAAROM en het WAT. Zo kunnen we tijdens de implementatiesessie vanaf februari met hen focussen op het HOE.

Aanbod ondersteuning

 

Stap 4: november 2020 - februari 2021 

Vanaf november denken beleidsteams en schoolteams grondig na over hoe hun curriculumorganisatie er vanaf het 3e middelbaar in september 2021 zal uitzien. Hoe creëer je als schoolteam mogelijkheden om flexibel in te spelen op verschillen in leerlingenkenmerken en hoe ga je dit organiseren? Welke maatregelen kun je nemen inzake flexibele leertrajecten? Hiervoor levert PBD-GO! eveneens het ondersteuningdocument "Hoe het curriculum flexibel organiseren?". Dat vormt tegelijk de inhoud voor de laatste nog in te vullen box van het vademecum SO "Hoe groeien naar een meer flexibel onderwijsconcept?" In datzelfde vademecum, een virtuele ruimte gelanceerd eind vorig schooljaar, zitten heel wat tips, richtlijnen en handvatten om de leerlingenkenmerken goed in beeld te brengen en nog veel meer!

Stap 5: januari 2021

Voor deze stap ontwikkelde PBD-GO! samen met collega's van de POC een presentatie die de scholen kunnen gebruiken om de communicatie met leerlingen en ouders te onderbouwen. Deze presentatie kan schoolspecifiek worden aangepast en/of aangevuld.  


Aanbod domein STEM

 

De scholengemeenschappen en scholen kunnen bij hun SPOC terecht voor verdere duiding, afspraken en ondersteunend materiaal.