Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Onderwijspraktijk secundair onderwijs

Via een gemoderniseerd SO spelen scholen via tal van maatregelen in op een aantal uitdagingen die zich in grote lijnen situeren op volgende terreinen:
  • omgaan met schoolmoeheid/spijbelproblematiek,
  • het inplanten van een behoeftedekkend studieaanbod, 
  • de actualisering van het curriculum,
  • de optimalisering van onderwijsloopbanen,
  • gelijke onderwijskansen,
  • onderwijskwaliteit.

Op 1 september 2021 werden de nieuwe structuur en organisatie van de tweede graad van het secundair onderwijs van kracht. Op 1 september 2023 volgt de derde graad. De matrix met nieuwe studierichtingen en bijbehorende nieuwe doelen worden progressief ingevoerd.  Ook andere maatregelen krijgen verder vorm, zoals van flexibele leertrajecten, CLIL, de uitbouw van duaal leren, leerlingenbegeleiding… of zijn in voorbereiding, zoals gestandaardiseerde toetsen in het SO.

Bekijk het volledige aanbod


Nieuws