Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Onderwijspraktijk secundair onderwijs

De poolstervisie van het GO! geeft ons gemeenschappelijke streefdoel aan: de favoriete leergemeenschap vormen, voor iedereen gepersonaliseerd, spiegel en bouwsteen van de samenleving. Daarbij streven we vanuit het PPGO! naar gelijke onderwijskansen, maximale leerwinst, welbevinden en actief burgerschap bij elke lerende. Een hele opgave! Daarom schuiven met de GO! visie Gepersonaliseerd Samen Leren een brede aanzet tot een nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde, kijk op leren naar voren, binnen een gemoderniseerd secundair onderwijs.
De lerende staat centraal in die visie. Hun ontwikkeling stimuleren is het hart van ons onderwijs. We onderscheiden vier aspecten binnen dat ene kernproces die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en die we daarom steeds integraal benaderen.

  • Doelen stellen voor elke lerende
  • Het onderwijsleerproces en de leef- en leeromgeving zo vorm geven dat die doelen maximaal bereikt kunnen worden
  • Elke lerende begeleiden om die doelen maximaal te bereiken
  • Elke lerende opvolgen doorheen het leerproces

Om dat kernproces zo kwaliteitsvol mogelijk te laten verlopen, ondersteunen we de onderwijspraktijk op school, breed en integraal opgevat vanuit deze vier aspecten.

Hieronder vind je een overzicht van onze ondersteuning.

Leerplanimplementatie

Opleiding en vorming

Leerkrachten kunnen ook, individueel of in team, gebruikmaken van ons praktijkgerichte aanbod Opleiding en vorming, vaak in samenwerking met externe partners.

Bekijk het volledige aanbod

GO! Navigator, Materialenbank en Helpdesk 

In de GO! Navigator vind je bij elk onderwijsdoel tal van didactische wenken en tips om mee aan de slag te gaan. In de PBD-GO! Materialenbank vind je bovendien specifiek voor SO een luik rond opvolging en begeleiding. Met vragen bij de inhoud op GO! Navigator en de Materialenbank, kun je steeds terecht bij onze begeleiders tijdens vakspecifieke helpdesks. We brachten de data daarvoor samen in een handig overzicht van alle activiteiten per vakgebied. 

GO! NavigatorLeerplannen SOPBD-GO! MaterialenbankHelpdesk LiveNieuws

Jouw contactpersoon

Pedagogische begeleidingsdienst

Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel