Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Visie op ondersteuning

Wat is de PBD-GO!?

De Pedagogische begeleidingsdienst van het GO! (PBD-GO!) is een van de twee pedagogische diensten van het GO!, naast de permanente ondersteuningscel voor de centra voor leerlingenbegeleiding (POC). 

De PBD-GO!  bestaat sinds 1991. Toen werden enerzijds de (netoverstijgende) onderwijsinspectie en anderzijds de (netgebonden) pedagogische begeleidingsdiensten opgericht.

De onderwijsinspectie heeft als belangrijkste opdracht onderwijsinstellingen door te lichten om over de aanwezige kwaliteit te oordelen, terwijl de netgebonden pedagogische begeleidingsdiensten als belangrijkste opdracht hebben onderwijsinstellingen te begeleiden en te ondersteunen in hun streven naar kwaliteit.

Wat doet de PBD-GO!?

De PBD-GO! ondersteunt onderwijsinstellingen bij:

  • het concretiseren van het pedagogisch project van het GO! (PPGO);

  • het ontwikkelen van een visie op kwaliteit en het implementeren van een kwaliteitszorgsysteem;

  • het versterken van het beleidsvoerend vermogen;

  • het opvolgen van doorlichtingen van de onderwijsinspectie;

  • het implementeren van onderwijsinnovatie;

  • het uitwerken van een professionaliseringsbeleid en het voeren van een nascholingsbeleid.

Daarnaast ondersteunt de PBD-GO! de leidinggevenden en de personeelsleden van de onderwijsinstellingen en ontwikkelt ze een visie op onderwijskwaliteit.

Op basis van die visie formuleren de PBD-GO! en de andere centrale diensten van het GO! standpunten en brengen ze publicaties uit.

De PBD-GO! stelt om de drie jaar een algemeen begeleidingsplan op, gebaseerd op maatschappelijke evoluties en noden uit het veld. Dat driejaarlijks plan vertalen we ieder jaar naar een concreet ondersteuningsaanbod voor basisonderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon onderwijs, volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, CLB’s en internaten.