Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Onderwijspraktijk STEM

In het brandpunt van onze GO! visie op 21ste eeuws onderwijs staat Gepersonaliseerd samen leren. STEM is bij uitstek het leerdomein waarin GSL voortdurend aan de orde is. We leven in een hoogtechnologische samenleving waar het niet langer mogelijk is om van alles even veel kennis te hebben. Daarom worden leerlingen begeleid om ze tot zelfsturende en levenslange lerenden te vormen. STEM is hiervoor meer dan een aanzet.

Daarnaast komt het STEM-aanbod tegemoet aan het prikkelen van kinderen om zelf aan de slag te gaan rond ervaren technische problemen door veel leergebiedoverschrijdende competenties in te zetten. Hierbij formuleren ze zelfstandig eigen leerdoelen of onderzoeksvragen waarbij ze de duurzaamheidsdoelen als bewuste en klimaatgevoelige actieve burgers geïntegreerd mee op nemen. Deze wereld moet immers nog een eeuwigheid mee.

Het leren van de leerlingen tijdens STEM beslaat het volledige scala van de aangewezen 21ste-eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden worden optimaal geobserveerd en geëvalueerd door middel van permanente evaluatie, een gegeven waar vaak nog niet zo veel vertrouwdheid mee heerst in onze klassen in de basisschool.

Verandertraject STEM

Bij aanvang van het traject wordt een focus gekozen binnen de doelstellingen uit het curriculum en zullen deze op maat van en in dialoog met de school geoperationaliseerd worden. 

  • Leerkrachten en leerlingen formuleren hun projectdoelen/ SDG's/onderzoeksvragen/ probleemstellingen/ leerbehoeftes doelgericht.
  • Leerkrachten formuleren STEM-competenties en leerlingen schalen zichzelf in voor deze competenties. 
  • Leerkrachten hanteren een procesgerichte aanpak binnen de STEM-projecten (STEMOOV). 
  • Leerkrachten passen methodieken om permanent en competentiegericht te evalueren toe. 
  • Het schoolteam pakt het aangeboden STEM-onderwijs systematisch, doelgericht en onderbouwd aan op school.


Fiche Opbouw.png

We plannen de trajecten in via de jaarlijkse begeleidingsovereenkomst tussen PBD-GO! en je scholengroep.

VT-curriculum-BaO.png

Fiche effecten.png

Kinderen ontwikkelen zich tot ondernemende, zelfstandige, getalenteerde en geëngageerde onderzoekers en ontwerpers van technische en duurzame systemen. 

De leerlingen ontdekken hoe zij hun competenties kunnen inzetten om samen een duurzame onderneming voor technische ontwikkelingen op te zetten en leren hierbij coöperatief en constructief. 

Leerlingen zetten de opgebouwde kennis en vaardigheden vanuit andere leergebieden en domeinen in om een technisch probleem aan te pakken. 

Hoe meer, hoe liever

Via materialenbank, helpdesk en vorming kunnen schoolteams, leden van het kernteam STEM of leraren met een boontje voor STEM zich verder en specifieker professionaliseren rond computationeel denken, duurzame ontwikkelingsdoelen, evalueren voor STEM, … Dat aanbod komt naar de school toe of wordt digitaal of centraal aangeboden. Hiervoor werkt PBD-GO! samen met sterke externe partners die mee zijn ondergedompeld en doordrongen vanhet GO! curriculum.

PBD-GO! MaterialenbankHelpdesk Live Bekijk het volledige aanbod


Jouw contactpersoon

Pedagogische begeleidingsdienst

Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel