Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Onderwijspraktijk basisonderwijs

De poolstervisie van het GO! geeft ons gemeenschappelijke streefdoel aan: de favoriete leergemeenschap vormen, voor iedereen gepersonaliseerd, spiegel en bouwsteen van de samenleving. Daarbij streven we vanuit het PPGO! naar gelijke onderwijskansen, maximale leerwinst, welbevinden en actief burgerschap bij elke lerende. Een hele opgave! Daarom schuiven met de GO! visie Gepersonaliseerd Samen Leren een brede aanzet tot een nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde, kijk op leren naar voren.

De lerende staat centraal in die visie. Hun ontwikkeling stimuleren is het hart van ons onderwijs. We onderscheiden vier aspecten binnen dat ene kernproces die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en die we daarom steeds integraal benaderen.

  • Doelen stellen voor elke lerende
  • Het onderwijsleerproces en de leef- en leeromgeving zo vorm geven dat die doelen maximaal bereikt kunnen worden
  • Elke lerende begeleiden om die doelen maximaal te bereiken
  • Elke lerende opvolgen doorheen het leerproces

Om dat kernproces zo kwaliteitsvol mogelijk te laten verlopen, ondersteunen we de onderwijspraktijk op school, breed en integraal opgevat vanuit deze vier aspecten.

Opleiding en vorming

Leerkrachten kunnen ook, individueel of in team, gebruikmaken van ons praktijkgerichte aanbod Opleiding en vorming, vaak in samenwerking met externe partners. Een nieuwe uitgebreide opleiding in ons aanbod is De excelLERENDE GO! leraar waarin leraren zich samen verdiepen in alle facetten van hun lesgeven. Ze doen dit onder leiding van expert-leraren, PBD-GO! begleeiders en externe experten. Daarnaast is er de opleiding Parlons Français waarin leraren zelfzekerheid opbouwen in hun beheersing van het Frans voor de klas.

Intensieve opleidingen

De excellerende GO! leraarParlons FrançaisBekijk het volledige aanbod

Kortlopende vormingen

vormingsaanbod-BaO_02.pngvormingsaanbod-BaO_04.pngvormingsaanbod-BaO_06.pngvormingsaanbod-BaO_07.pngvormingsaanbod-BaO_10.pngvormingsaanbod-BaO_13.pngvormingsaanbod-BaO_19.pngvormingsaanbod-BaO_21.png

PBD-GO! Materialenbank en Helpdesk 

Schoolteams kunnen hun school eerst inschalen met behulp van de kwaliteitsscan voor Nederlands, Wikskunde, STEM en kleuteronderwijs. Aan de hand van de kwaliteitsfiches uit de materialenbank kunnen ze vervolgens hun eigen leerpad uitzetten voor de onderwerpen waarvoor ze wensen te remediëren of excelleren. Met vragen rond de materialenbank en de manier waarop materialen schooleigen kunnen worden gemaakt, kan het team steeds terecht bij de helpdesk. 

Helpdesk Live PBD-GO! Materialenbank

Verandertrajecten

Hieronder vind je een overzicht van onze ondersteuning. Elk traject start met de opleiding In de startblokken voor curriculum voor beleidsteams. Daarna kun je op school vanaf november aan de slag met de focus NederlandsWiskundeSTEM of kleuter. Dat kan zelfstandig met behulp van de PBD-GO! Materialenbank of onder begeleiding in een verandertraject. Tot slot is er ook een verandertraject ter ondersteuning van methodescholen.
KleuteronderwijsNederlandsWiskundeSTEMMethodeonderwijs


Nieuws

Jouw contactpersoon

Pedagogische begeleidingsdienst

Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel