Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Verkiezing nieuwe leden

De huidige samenstelling van de schoolraad loopt tot en met eind maart 2021 (mandaatperiode van 4 jaar vanaf 1 april 2017). De volgende mandaatperiode loopt vanaf 1 april 2021 tot en met eind maart 2025.

Uitzondering. In het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs wordt de schoolraad samengesteld voor een periode van twee jaar. De huidige mandaatperiode loopt vanaf 1 april 2017 tot eind maart 2019.

Vanaf 1 september 2015 maken leerlingen deel uit van de schoolraad (verplicht in SO en BuSO OV4).

De leerlingen kunnen op twee manieren deel uit maken van de schoolraad:

  • ofwel worden de leerlingen aangeduid vanuit de zittende leerlingenraad. Het huishoudelijk reglement bevat de procedure voor de aanstelling.
  • ofwel worden de leerlingen verkozen via verkiezingen.

Een verkiezingsprocedure vangt aan begin oktober en loopt tot eind maart.

Jouw contactpersoon

Sophie Van Cauwenberghe

beleidsthemabeheerder, Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel