Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Verkiezing nieuwe leden

De huidige samenstelling van de schoolraad loopt tot en met eind maart 2021 (mandaatperiode van 4 jaar vanaf 1 april 2017.

Uitzondering. In het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs wordt de schoolraad samengesteld voor een periode van twee jaar. De huidige mandaatperiode loopt vanaf 1 april 2017 tot eind maart 2019.

Vanaf 1 september 2015 maken leerlingen deel uit van de schoolraad (verplicht in SO en BuSO OV4).

De leerlingen kunnen op twee manieren deel uit maken van de schoolraad:

  • ofwel worden de leerlingen aangeduid vanuit de zittende leerlingenraad. Het huishoudelijk reglement bevat de procedure voor de aanstelling.
  • ofwel worden de leerlingen verkozen via verkiezingen.

Een verkiezingsprocedure vangt aan begin oktober en loopt tot eind maart.

Jouw contactpersoon

Sophie Van Cauwenberghe

beleidsthemabeheerder, Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel