Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Verkiezing schoolraad

De verkiezing van de schoolraad is een belangrijke gebeurtenis in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap omdat participatie op alle niveaus een belangrijke pijler is. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders, meerderjarige cursisten, personeelsleden, directies en andere partners samen school maken.

Jouw contactpersoon

Isabel De Cavel

kenniscoördinator juridische aangelegenheden, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel