Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Vormingsdag leerlingenparticipatie

Op 31 maart 2015 verzamelden meer dan 80 leerlingen, leerkrachten, leerlingbegeleiders, GOK-coördinatoren, directies,… zich in het huis van het GO! voor een dag vol inspiratie over leerlingenparticipatie. Nuttige tips, methodieken, tools en ervaringen werden gedeeld in workshops verzorgd door deskundigen van het GO!, GO! Ouders, De Vlaamse Scholierenkoepel, vzw Doedèskadèn, vzw Jong en Van Zin en het Koninklijk Atheneum van Merksem.

Veranderingen en praktische gevolgen

Toelichting door Sophie Van Cauwenberghe, stafdienst onderwijsorganisatie GO!

Om de dag te starten werd een toelichting gegeven bij de veranderingen in de regelgeving en de praktische gevolgen hiervan. Tijdens de stellingenronde werd de kennis van de deelnemers getoetst.

Vormingsdag_leerlingenparticipatie_20150331.JPG 

>>> Raadpleeg de powerpointpresentatie

Na de plenaire sessie verdeelden de deelnemers zich over verschillende workshop.

Wat kan je doen met jouw schoolraad?

Workshop door Timothy Van Raemdonck (GO! ouders), Annelies Mervielde (PBD) en KA Merksem.

In deze workshop leerden de deelnemers meer over wat de schoolraad is en welke thema’s er allemaal aan bod kunnen komen. Dit werd gevolgd door een praktisch voorbeeld van KA Merksem.

>>> Raadpleeg de powerpointpresentatie
>>>Lees meer over het praktijkvoorbeeld

Het creëren van een participatief klimaat op school

Workshop Jan Van Dijck (vzw Doedèskadèn)

Jan van Dijck overtuigde de deelnemers van het nut van een participatief klimaat op school. “Participatie is geen doel op zich, het is een middel. Participatie is samen school maken maar je kan pas participeren als je daartoe uitgenodigd wordt.”
>>> Raadpleeg de powerpointpresentatie
>>> Raadpleeg de werkmap met methodieken van oprechte deelneming       

Vergaderen met / overtuigen van volwassenen

Workshop Lieselot Deckers (Vlaamse Scholierenkoepel)

Lieselot van VSK liet leerlingen door een rollenspel ervaren hoe het er aan toe kan gaan in de schoolraad. Ze had veel nuttige tips voor de leerlingen om volwassenen te kunnen overtuigen.

>>> Raadpleeg de powerpointpresentatie
>>> Raadpleeg de website van VSK over de schoolraad
>>> Raadpleeg een film over onderhandelingstechnieken

Vergaderen met/coachen van jongeren

Workshop Hans (Jong en van Zin

Lukt participatie niet goed in de school? Hans gaf de tip om verschillende formats te proberen om leerlingen te motiveren. Als iets mislukt, experimenteer met een andere begeleidersstijl want dit is iets was je zelf in de hand hebt.

>>> Raadpleeg een bundel met theorie en praktische casussen over de begeleidershouding

Effectieve inspraakmethodieken

Workshop door Evy De Ridder (Vlaamse Scholierenkoepel)

Al gehoord van de chocotoffe stemming? Evi van VSK legde uit aan de leerlingen hoe ze inspraak en participatie op school kunnen aanpakken.

>>> Raapleeg de powerpointpresentatie voor praktische tips
>>> Raadpleeg de onderwijswoordenlijst voor schoolraden